Main content

Inhoud

Deense nertsenfokkers importeren alvast nertsen, maar nieuwe ‘ruiming’ ligt op de loer

Nieuws: 14 december 2022
Bont

Denemarken gaat de nertsenfokkerij vanaf 2023 weer toestaan. Dat maakte de Deense premier Mette Frederiksen eind september 2022 bekend. 1 Denemarken had de grootste bontindustrie van de Europese Unie, maar vanwege de gevoeligheid van nertsen voor het Sars-Cov-2 virus (corona/covid-19) en het razendsnel om zich heen grijpen van besmettingen op fokkerijen, besloot de Deense regering om een tijdelijk verbod in te voeren. In november 2020 werden 13,5 (of 15 tot 17) miljoen nertsen ‘geruimd’.

Op 16 november 2020 sloot de sociaal-democratische regering een overeenkomst met Radikale Venstre, SF, Enhedslisten en Alternativet om een tijdelijk verbod in te voeren op het houden van nertsen in Denemarken vanwege de wijdverspreide besmetting met covid-19. Het verbod loopt af op 1 januari 2023 en wordt niet verlengd, aangezien het Statens Serum Institut (Deense RIVM) nu oordeelt dat de nertsenhouderij een beperkt risico vormt voor de volksgezondheid.

Voormalige problemen

De toenmalige minister van landbouw nam in de nasleep hiervan ontslag, omdat na het besluit bleek dat hiervoor geen wettelijke basis was. Mede daardoor ontvingen de Deense nertsenhouders een exorbitante vergoeding die opliep tot in totaal € 2,5 miljard. Animal Rights beschouwt dit als illegale staatssteun.

De nertsen werden voor een deel begraven omdat de verbrandingsoven de hoeveelheid kadavers niet aan kon. De rottende karkassen dreigden daardoor het drink- en oppervlaktewater te vervuilen en moesten weer opgegraven worden.

Ook kwamen er beelden naar buiten van nertsen die, net als in Nederland, de vergassingen overleefden.

Nieuwe problemen: Monitoring & kosten

Alle nertsenfokkerijen worden gemonitord door de ‘Deense NVWA/FAVV’ door ongeveer 60 monsters per week van nertsen af te nemen. Het Statens Serum Institut eist hiervoor 643 DKK (€ 86,44) per dier. De nertsenfokkers hebben nog geen antwoord op de vraag wie het kostbare testen van de nertsen op covid-19 en een andere virusziekte, plasmacytose, gaat betalen. Ze willen dat opnieuw de overheid voor de kosten opdraait. 1 Dit zou, naar de mening van Animal Rights, opnieuw illegale staatssteun zijn.

Nieuwe nertsen

Slechts een kleine groep Deense nertsenfokkers gaat het vak weer oppakken en een deel van hen zal daarvoor IJslandse nertsen gaan gebruiken. De dieren op de IJslandse nertsenfokkerijen stammen af van geïmporteerde Deense nertsen en 2.000 gaan binnenkort weer terug naar hun land van herkomst.

Er worden ook nertsen geïmporteerd uit Noorwegen, Spanje, Polen en Finland, waarmee het totaal op ongeveer 10.000 nertsen komt. Dit aantal fokdieren is de omvang van slechts één flinke nertsenfokkerij van voor de corona-pandemie!

Opnieuw afgemaakt?

Op 5 oktober werden er in Denemarken verkiezingen gehouden. Het is onwaarschijnlijk dat de Deense NVWA/FAVV de nertsenfokkers uitsluitsel zal geven over wie er voor de kosten van de tests opdraait, zolang de minister van Voedsel (onze LNV) demissionair is.
Als er voor 4 januari, wanneer de import van IJslandse nertsen gepland staat, geen oplossing is gevonden, kan dat betekenen dat de IJslandse nertsen moeten worden afgemaakt.

Waanzin

Animal Rights ziet het heropstarten van de nertsenfokkerij als complete waanzin. De nertsenfokkerij is onrechtvaardig voor de dieren, het dierenleed is verschrikkelijk, corona is niet verdwenen en in oktober werden nertsen in Spanje nog besmet met vogelgriep.

Daarnaast ziet Animal Rights de 2,5 miljard compensatie en eventuele vergoeding voor de verplichte corona-tests als illegale staatssteun aan een moreel en financieel failliete industrie.

(Illegale) staatssteun

Er is sprake van staatssteun als:
de steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht;
de steun wordt door staatsmiddelen bekostigd;
deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg zou zijn verkregen (non-marktconformiteit);
de maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector/regio;
de maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU. 1

Er zijn echter vele vrijstellingsmogelijkheden. 2