Main content

Inhoud

Corona bij nertsen in Spanje

Nieuws: 20 juli 2020
Bont

In Nederland zijn al meer dan een miljoen nertsen vermoord op 25 verschillende fokkerijen; in Denemarken zijn tot nu toe drie nertsenfokkerijen geruimd. Spanje maakt nu, midden juli, de eerste 92.700 dieren af ondanks dat de corona besmetting bij zeven van de 14 medewerkers van een nertsenfarm (‘granja de visones americano’) in het dorp La Puebla de Valverde al eind mei werd geconstateerd.

Teken het burgerinitiatief voor een bont importverbod!

In Spanje zijn nog 37 nertsenfokkerijen over waar jaarlijks zo’n 300.000 dieren worden vergast. Op één bedrijf - Secapiel, de enige nertsenfokker in Aragon - zijn zowel mensen als nertsen besmet. Het bedrijf ligt zo’n 200 kilometer ten oosten van Madrid, in de provincie Teruel in het zuiden van de autonome regio Aragón (Granja, 44450 La Puebla de Valverde, Teruel, Spanje).

Lees hier alles over nertsen & corona

Besmetting

‘Patiënt-0’ werkte niet bij Secapiel maar was de vrouw van een medewerker. Zij besmette haar man, hij vervolgens zes van zijn collega’s en die zeven waarschijnlijk de nertsen. Voor de nertsen betekent dat uiteindelijk hun doodvonnis.

De Spaanse overheid legde het bedrijf op 22 mei stil en plaatste het in isolatie. Geen van de nertsen vertoonde symptomen van de ziekte, noch is er sprake van een abnormale sterfte.

Testen

Nadat de besmetting bij de arbeiders geconstateerd was, werden er tests uitgevoerd bij de dieren. De eerste tests, via een aselecte steekproef, werden op 28 mei uitgevoerd en naar het laboratorium van Algete (Madrid) gestuurd. De resultaten, die op 3 juni bekend werden, waren negatief.

Op 8 juni werd er een nieuwe test gehouden. Het resultaat daarvan was positief, maar "niet doorslaggevend”. De metingen en monitoring van de dieren werden gehandhaafd, totdat op 22 juni bij een nieuwe test, uitgevoerd op 30 individuen, vijf geïnfecteerden verschenen, wat neerkomt op 16% van het monster. De overheid was van mening dat dit de isolatie van het bedrijf rechtvaardigde, maar niet dat de situatie voldoende was om een drastische maatregel als ‘ruiming’ te nemen. Dat veranderde op 13 juli toen het resultaat terugkwam van de tests op 7 juli. Bij tests op 90 individuen bleek 86,67% van hen, dat wil zeggen 78 dieren, positief te zijn. Dit was voor de Spaanse overheid een duidelijk bewijs dat de dieren elkaar onderling besmetten.

Het hoofd van Landbouw en de algemeen directeur van Dierlijke Productie benadrukken dat "bij de dieren geen abnormaal gedrag, sterfte of enige pathologie was gedetecteerd". Men gaat uit van de hypothese, maar heeft niet vastgesteld, dat de overdracht van de ziekte heeft plaatsgevonden van mens op dier.

'Ruimen'

Hierop besloot men om "als een preventieve maatregel” de 92.700 dieren op het bedrijf te vergassen en de lijken vervolgens te vernietigen in een afvalfabriek van Mers.

De eigenaar van de nertsenfokkerij, Secapiel, heeft de opdracht van de regioregering ontvangen en aangegeven mee te werken. Het bedrijf zal net als de fokkers in Nederland financiële compensatie ontvangen.

Het doden van gezonde dieren is natuurlijk nooit acceptabel. Het lijkt er wel op dat Spanje in ieder geval gedegen onderzoek heeft gedaan en beslissingen heeft genomen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

In Nederland werd het initiatief tot ruimingen vooral genomen uit gemakzucht - ruimen is makkelijker dan isoleren - en uit populistische motieven: de bezorgde burgers moesten gerustgesteld worden. De belangen van de dieren speelden nergens een rol. De steeds weer nieuwe besmettingsgevallen die sinds de ruimingsbeslissing van 3 juni zijn opgedoken, worden bijna nonchalant een dag later al geruimd zonder dat er een gedegen onderzoek lijkt plaats te vinden.

Beëindig de bontindustrie!

Net als in Nederland, gaan er ook in Spanje stemmen op om deze verfoeide industrie nu ook onmiddellijk te sluiten. Het is de politieke partij Unidas-Podemos die een sluiting wil van de ‘granjas de visón’, net zoals in Nederland.

Volgens het Algemeen Register van Veeteeltbedrijven (REGA), opgericht bij Koninklijk Besluit 479/2004 zijn er in Spanje 37 nertsenfokkerijen, die in slechts vijf gemeenschappen zijn gevestigd. De meeste zijn geconcentreerd in Galicië, waar er 31 zijn. De rest ligt verspreid in Baskenland, Aragon, Castilla y León en València. Er zouden meer dan een half miljoen dieren worden gehouden.

Update 2021

21 januari 2021 meldt Spanje een besmetting op een nertsenfokkerij in La Baña in de provincie Ávila, Castile y León. Het bedrijf met 1010 dieren, 800 vrouwtjes en 210 mannetjes, werd geruimd.

17 maart 2021 heeft het Galicische ministerie van Plattelandszaken het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening op de hoogte gebracht ​​van een nieuwe uitbraak van het coronavirus op een nertsenfokkerij in Santiago de Compostela. SARS-CoV-2 werd bevestigd in twee monsters genomen in het kader van de toezichtcontroles die worden uitgevoerd in het kader van het 'Programma voor de preventie, bewaking en bestrijding van SARS-CoV-2 in Amerikaanse nertsenfokkerijen in Spanje', opgesteld door de ministeries van Landbouw en Gezondheid. De boerderij blijft onder officieel toezicht en controle van de veterinaire diensten. De Compostela-boerderij waar de uitbraak werd vastgesteld, telt 6.554 nertsen (5.430 vrouwelijke fokdieren en 1.124 mannetjes). In heel Galicië zijn er momenteel in totaal 25 nertsenfokkerijen met 71.479 fokdieren.

Twee wilde Amerikaanse nertsen werden gevangen in de stroomgebieden van de rivieren Palancia en Mijares in de provincie Castellón op 14 en 28 januari 2021. De dieren werden levend gevangen zonder symptomen te vertonen en daarna vermoord. Ze testen eerst positief voor SARS-CoV-2 en bij hertesten weer niet. 1