Main content

Inhoud

Aangeschoten gans vecht voor zijn leven

Nieuws: 2 oktober 2021
Jacht

Animal Rights maakt zich ernstig zorgen over het dierenleed dat gepaard gaat met de jacht op ganzen in Reeuwijk. Vorige maand maakten vrijwilligers van Animal Rights schokkende beelden van de ganzenjacht. Campagneleider Jessica Smit: “Dit is helaas niet de eerste keer dat wij dergelijke beelden naar buiten brengen. Ook eerder maakten wij al beelden van ganzen die minutenlang lagen te spartelen in het water, een ware lijdensweg. De ganzenjacht zorgt voor stress, angst, pijn en bij een slecht geplaatst schot: een langdurige doodsstrijd.”’

Eerder dit jaar: onverschilligheid om lijden gans Reeuwijk

BEELDEN ANIMAL RIGHTS

Op de beelden is te zien hoe een gans vecht voor zijn leven. Na het eerste schot leeft het dier nog steeds en probeert het weg te vluchten van de jager. Na twee schoten en een lichaam vol hagel leeft het dier nog steeds. Een minutenlange strijd die de gans uiteindelijk verliest. Animal Rights heeft de beelden overgedragen aan de provinciale omgevingsdienst, verantwoordelijk voor handhaving met betrekking tot milieu, natuur en jacht.

Lees ook: bij de jacht in Reeuwijk gaat van alles mis

GEWONDE DIEREN BLIJVEN ACHTER

Na de jacht op en rondom De Reeuwijkse Plassen worden er gewonde dieren met hagel in het lichaam of gebroken vleugels aangetroffen. Met regelmaat ontvangt Animal Rights berichten van verschillende bezorgde buurtbewoners. Recent ontving Animal Rights weer beelden van gewonde dieren. Ook deze ganzen werden na een jachtpartij gewond aangetroffen.

Het is een grote schande dat we jaar op jaar, honderdduizenden veelal beschermde vogels afschieten.

Jessica Smit, Animal Rights

GANZENBELEID NEDERLAND FAALT

Jaarlijks worden in Nederland bijna 400.000 ganzen afgeschoten om overlast en schade te beperken. Toch neemt de landbouwschade niet af, maar alleen maar toe.1 Als er meer ganzen worden afgeschoten leidt dit hooguit tot een lokale afname van de populatie, die vermoedelijk wordt gecompenseerd door meer jongen elders. Extra verjaging of bejaging kan leiden tot een uitgestelde voorjaarstrek, een grotere voedselbehoefte van de ganzen met als gevolg meer (landbouw)schade.2

Animal Rights pleit voor diervriendelijke en niet-dodelijke maatregelen om eventuele overlast te beperken. Nederland produceert ideaal ganzenvoedsel, groen en eiwitrijk gras. Zolang er genoeg voedsel is en broedplekken zijn, zal de populatie blijven groeien. "Wij zien veel meer heil in een veranderende, natuurinclusieve landbouw, zoals dat ook voor weidevogels wordt bepleit. Het is een grote schande dat we jaar op jaar, honderdduizenden veelal beschermde vogels afschieten”, zegt Smit tot slot.