Main content

Inhoud

Bij de jacht in Reeuwijk gaat van alles mis

Nieuws: 4 april 2019
Jacht

Animal Rights maakt zich ernstig zorgen over het dierenleed dat gepaard gaat met de jacht op ganzen in Reeuwijk. Afgelopen zaterdagochtend maakte de dierenrechtenorganisatie schokkende beelden van de ganzenjacht. Campagneleider Jessica Smit, Animal Rights: “We zagen aangeschoten ganzen die minutenlang lagen te spartelen in het water, een ware lijdensweg. Er gaat in Reeuwijk van alles mis bij de jacht: gewonde ganzen blijven met hagel in het lijf achter en buurtbewoners en tegenstanders van de jacht worden geïntimideerd.”

Aan de ene kant worden ganzen uit de lucht geschoten en aan de andere kant zijn opvangcentra bezig om gewonde dieren te verzorgen. Dit snapt toch niemand.

Jessica Smit, Animal Rights

DE REEUWIJKSE PLASSEN

De Reeuwijkse Plassen zijn dertien plassen bij Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Een geliefd natuurgebied en een waar vogelparadijs wat vele recreanten trekt. Niet voor niets is een groot gedeelte van dit gebied aangewezen als beschermd natuurgebied.1 De afgelopen zaterdagen veranderde dit gebied echter in een ware schiettent: midden in het broedseizoen worden ganzen bij bosjes uit de lucht geschoten en gewonde dieren blijven hulpeloos achter. In 2017 zijn er in totaal 8.781 ganzen doodgeschoten in Reeuwijk.2

WAT GAAT ER ZOAL MIS?

  • er wordt gejaagd in het broedseizoen;
  • er wordt gejaagd vlak bij en rondom een beschermd (Natura-2000) natuurgebied;
  • aangeschoten dieren liggen minutenlang in het water te vechten voor hun leven;
  • gewonde dieren met gebroken vleugels en hagel in het lijf worden aan hun lot overgelaten;
  • dode dieren worden gedropt bij buurtbewoners die zich uitspreken tegen de jacht.

GEWONDE DIEREN BLIJVEN ACHTER

Na de jacht op en rondom De Reeuwijkse Plassen worden er regelmatig gewonde dieren met hagel in het lijf of gebroken vleugels aangetroffen. Buurtbewoners proberen de dieren te vangen en als dit lukt, worden ze overgedragen aan de dierenambulance of naar een opvangcentrum gebracht. Zo'n 25 tot 40% van de ganzen in Nederland vliegt rond met hagel in het lijf. Volgens onderzoeker Berend Voslamber is een schot hagel extreem stressvol en pijnlijk. Zo worden ze bijvoorbeeld geraakt in hun vleugel en kunnen niet meer verder vliegen.1

Jessica Smit: “Aan de ene kant worden ganzen uit de lucht geschoten door jagers en aan de andere kant zijn opvangcentra bezig om gewonde dieren te verzorgen en uit te zetten in het wild. Dit snapt toch niemand.”

In heel Zuid-Holland zijn in 2017 zo'n 76.000 ganzen doodgeschoten. Eerder toonde Animal Rights ook al beelden van ganzen die lijden in Zuid-Holland. Jessica Smit: "Jacht is de belangrijkste doodsoorzaak van ganzen in Nederland, maar wat wij zien is slechts het topje van de ijsberg. Om te achterhalen wat er allemaal nog meer mis gaat zullen wij een informatieverzoek indienen bij de provincie."

ZOEK NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN

Nederland is niet alleen een aantrekkelijk land voor mensen, maar ook voor dieren. Zij zijn zich niet bewust van onze regels en wetten, maar ze ondervinden wel de consequenties van een overtreding. Animal Rights pleit voor een andere inrichting van het landschap als duurzame en diervriendelijke oplossing. Met behulp van de juiste landinrichting, in combinatie met het weren van ganzen, kan het gedrag worden gestuurd en daarmee overlast worden voorkomen. Zolang er nog ruim voldoende broedbiotoop en foerageergebied beschikbaar is, zullen ganzen namelijk naar ons land blijven komen. Afschot is in dit geval zinloos.