Main content

Inhoud

Weerstand tegen afschot Groningen Airport groeit

Nieuws: 9 maart 2020
Jacht

In januari gaf de provincie Drenthe toestemming om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten in het belang van de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport Eelde (liggend in Drenthe). Voor sommige soorten is geen enkele onderbouwing aanwezig. Animal Rights en Fauna4Life hebben bezwaar gemaakt. Jessica Smit van Animal Rights: “Steeds meer organisaties spreken zich uit tegen dit absurde besluit.”

Lees ook: katten, vossen en aalscholvers afgeschoten op Groningen Airport.

Onacceptabel om 67 diersoorten, waarvan sommige op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, zomaar af te knallen.

KAMERVRAGEN AAN DE MINISTERS

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministers over de toestemming die de provincie Drenthe heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op het vliegveld: “Onacceptabel om 67 diersoorten, waarvan sommige op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, zomaar af te knallen." Naast de landelijke fractie, roept ook de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren het provinciebestuur ter verantwoording.

GEMEENTE GRONINGEN AANDEELHOUDER

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil opheldering van het stadsbestuur over het natuurbeheer rond Groningen Airport Eelde. Jagers mogen daar dieren afschieten die in Groningen speciale bescherming genieten. “Het college van Groningen is mede aandeelhouder van het vliegveld”, verklaart fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de PvdD-fractie in de gemeenteraad. “Dus kan het college dit beleid ook aan de kaak stellen.”

In 2009 heeft de gemeente een lijst opgesteld van dieren waarvoor ze zich bijzonder wil inspannen. Soorten die ze wil laten floreren met het natuurbeleid. De scholekster hoort daar bijvoorbeeld bij. Toch staat de provincie Drenthe nu toe dat scholeksters rond het vliegveld worden afgeschoten.

Dit besluit rammelt aan alle kanten. Wij willen dat al het afschot stopt, totdat er op onze bezwaren is beslist. Daarvoor hebben we een verzoek ingediend bij de rechter.

Jessica Smit, Animal Rights

VOGELBESCHERMING NEDERLAND SPREEKT ZICH UIT

Vogelbescherming Nederland maakte gisteren bekend dat ze bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit. Het besluit geeft te veel ruimte voor het onnodig doden van vogels. Zelfs bedreigde vogels die weinig of geen gevaar opleveren voor de luchtverkeersveiligheid worden vogelvrij verklaard. Het besluit geeft toestemming voor het doden van vogels met het geweer, maar ook met niet-selectieve middelen (netten, vallen e.d.) waarmee vogels massaal kunnen worden gevangen en gedood. Er is onvoldoende gemotiveerd, waarom deze middelen nodig zijn.

ANIMAL RIGHTS EN FAUNA4LIFE NAAR DE RECHTER

Animal Rights en Fauna4Life hebben een verzoek bij de rechtbank ingediend. Zij willen dat het afschot wordt opgeschort. Jessica Smit: “Dit besluit rammelt aan alle kanten. Wij willen dat al het afschot stopt, totdat er op onze bezwaren is beslist. Daarvoor hebben we een verzoek ingediend bij de rechter.”