Main content

Inhoud

Zo gaat het eraan toe bij het apenlab in Rijswijk

Nieuws: 20 augustus 2019
Dier­proeven

Nu.nl bracht vorige week een video naar buiten met de titel ‘Zo gaat het eraan toe bij het apenlab in Rijswijk’. In de video zijn trieste beelden te zien van apen die gebruikt worden in experimenten en komt het BPRC aan het woord. Helaas is er geen wederhoor toegepast waardoor een kritische noot van een dierenrechtenorganisatie zoals Animal Rights ontbreekt.

Robert Molenaar van Animal Rights reageert op vijf opvallende uitspraken van het BPRC:

1

Het is zielig in die zin dat je iets met een dier doet waar het dier niet om heeft gevraagd.– BPRC directeur.

“De beelden tonen andermaal aan dat het BPRC een apenhel is. Ik kan er niets anders van maken. Ik zie gebroken dieren die verworden zijn tot een testobject. Dat is niet alleen zielig maar vooral ook mens- en dieronterend.”

2

De apen zijn ook een beetje onze vriendjes hier, maar we weten ook hoe goed voor ze gezorgd wordt en we weten ook dat als we verder willen dan zal er iets moeten gebeuren en dan komt een aap wel het dichtst bij ons in de buurt. – Onderzoeker BPRC.

"Wat mij beangstigd is dat je een gezonde aap opsluit, ziekmaakt en uiteindelijk dood en ze dan bestempeld als vriend. Het geeft de mindset aan van mensen die dieren gebruiken voor hun eigen gewin. Het zou veel eerlijker zijn om te communiceren dat een proefdier niet meer en niet minder dan een testobject is."

3

Deze mensen zijn bezig met die dieren de hele dag. Die dieren liggen onder verdoving, ze zijn heel erg voorzichtig en dan kan het wel eens zijn dat ze even een liedje op de radio horen die op de achtergrond speelt waar ze in meezingen en dat is natuurlijk heel vervelend als op die manier het heel erg uitvergroot op het filmpje komt. – BPRC directeur.

“Animal Defenders International maakte undercoverbeelden waarop te zien is dat een BPRC medewerker luidkeels aan het zingen is terwijl er apen op de operatietafel liggen. Het is schrijnend dat de directeur zich niet uitspreekt tegen het onprofessionele gedrag maar het juist vergoelijkt. Zo’n undercoveropname geeft een inkijkje op de werkvloer en laat zien dat er slecht met de apen wordt omgesprongen."

4

We proberen wel heel hard die alternatieven te vinden en daar wordt ook heel veel aandacht aan besteed maar op dit moment hebben we die nog niet beschikbaar. – BPRC directeur.

“Het is naïef om te denken dat een testcentrum, dat compleet drijft op het doen van testen op apen en daar vele miljoenen euro’s subsidie voor krijgt, wil stoppen met dierproeven. Apentesten uitvoeren is namelijk de kerntaak van het BPRC. Het geld zou niet naar het BPRC moeten gaan maar naar onderzoekers die zich inzetten voor dierproefvrij onderzoek.”

5

Natuurlijk is er geld nodig om onderzoek te doen aan die alternatieven maar we weten nog altijd veel te weinig. Het lichaam is best wel een black box, daar moeten we nog echt heel veel werk aan verrichten. – BPRC directeur.

“Al decennialang worden apen gebruikt in het BPRC. Naar schatting zijn er sinds de oprichting van het apentestcentrum zo’n 10.000 apen gebruikt in experimenten. Nog steeds worden dezelfde soort testen uitgevoerd voor dezelfde ziektes. Allemaal zonder resultaat. Nog altijd weet men zeer weinig over het mensenlichaam en het kunstmatig ziekmaken van een aap draagt hier niet aan bij. Hoe lang mag het BPRC nog subsidiegeld opslurpen en hoeveel apen moeten hiervoor nog sterven?”

Demonstratie op 7 september

Animal Rights en Een DIER Een VRIEND houden zaterdag 7 september 2019 een mars richting het apentestcentrum BPRC. De dierenrechtenorganisaties werken samen aan sluiting van het proefdiercentrum en eisen een goed pensioen voor de opgesloten apen. Er worden 200 actievoerders in Rijswijk verwacht.

Red de apen uit de laboratoria Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer