Main content

Inhoud

Wetgeving

Nederland

  • Tot 1 januari 2024 mogen nertsen nog gefokt worden op de bestaande nertsenfokkerijen. Het is echter verboden om uit te breiden of om een nieuwe fokkerij te openen.

  • Artikel 2.76 v. Huisvesting, Besluit Houders van Dieren: de kooien moeten een afmeting hebben van ten minste 85 cm lengte, 30 cm breedte en 45 cm hoogte.

  • Artikel 1.7. Verzorgen van Dieren, Besluit houders van Dieren: zieke of gewonde dieren moeten onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd.

  • Artikel 1.7. Verzorgen van Dieren, Besluit houders van Dieren: een toereikende behuizing onder voldoende hygiënische omstandigheden.

België

België is samengesteld uit drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De wetgeving betreffende de pelsdierenfokkerij is verschillend in de drie gewesten.

  • In Wallonië en Brussel geldt een pelsdierenfokverbod.

  • In Vlaanderen is het vanaf 1 december 2023 niet meer toegestaan om nertsen en andere pelsdieren te fokken.

  • In de huidige Vlaamse wetgeving zijn pelsdierenfokkers onderworpen aan de algemene wetgeving betreffende landbouwdieren. Daarin zijn geen specifieke voorschriften voor het houden van nertsen of andere pelsdieren opgenomen. De Belgische bontfederatie pakt graag en vaak uit met de ‘aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende het welzijn van pelsdieren’. Deze ‘aanbevelingen’ zijn in realiteit van weinig betekenis: ze werden namelijk nooit omgezet in enige officiële Belgische of Vlaamse wetgeving.