Main content

Inhoud

Verenigd Koninkrijk kondigt invoerverbod jachttrofeeën aan

Nieuws: 14 december 2021
Jacht

Jagers uit het Verenigd Koninkrijk die leeuwen, olifanten, ijsberen en duizenden andere bedreigde diersoorten doodschieten, zullen “hun jachttrofeeën” niet langer kunnen invoeren in hun thuisland. De Britse overheid kondigde aan een wet in te zullen voeren die de import van jachttrofeeën van bepaalde diersoorten zal verbieden. 1

Joffrey Legon, Animal Rights: "Het toestaan van het bejagen van bedreigde diersoorten onder het mom van economisch belang is onethisch en heeft bovendien enorme ecologische gevolgen. Deze dieren hebben elk hun intrinsieke waarde en recht op leven en welzijn. Het doden van een dier is fundamenteel fout, om welke reden dan ook."

Verenigd Koninkrijk als voortrekker in het beschermen van bedreigde diersoorten

Het Departement voor Milieu, Voedsel en Landelijke Aangelegenheden (DEFRA) omschrijft het aankomende verbod als één van de strengste ter wereld. Zo zouden er bijna 6.000 diersoorten die bedreigd zijn door de internationale handel en 1.000 soorten die minstens gecategoriseerd staan als bijna-bedreigd, beschermd worden. Ook een bijkomende 1.000 diersoorten zoals de Afrikaanse buffel, de zebra en het rendier zullen in het importverbod opgenomen worden.

Hinkt België achterop?

Animal Rights ijvert al jaren voor een verbod op de invoer van álle jachttrofeeën en startte een petitie op die ondertussen bijna 36.000 keer ondertekend werd. Uit een onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd door Humane Society International (HSI) bleek bovendien dat 91% van de Belgische bevolking tegen of sterk tegen de trofeejacht en het importeren van jachttrofeeën is! Vorig jaar nog dienden parlementsleden K. Verduyckt (Vooruit), M. Depraetere (Vooruit) en M. Hanus (PS) een wetsvoorstel in om ook in België de invoer van jachttrofeeën te verbieden.

Ondanks al deze inspanningen en het immense draagvlak voor een verbod blijft een duidelijk signaal van België tot alsnog achterwege. Het is uiterst belangrijk dat België mee op de boot springt en een krachtig standpunt inneemt tegenover de rest van Europa en de wereld. Zo kan België een voortrekker zijn in de bescherming van wilde dieren wereldwijd.

Stop de trofeejacht nu Teken de petitie! Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer