Main content

Inhoud

Stop de trofeejacht nu

Teken de petitie!

Jacht

PETITIE GESLOTEN - Op 8 maart 2022 heeft Animal Rights de petitie met 37.000 handtekeningen overhandigd aan federaal minister van Milieu Khattabi. Op diezelfde dag werd het voorstel van resolutie dat de invoer van jachttrofeeën van bepaalde diersoorten verbiedt, bijna unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat.

Nederlands - Français ci-dessous!

Rijke Belgische jagers trekken ongehinderd naar het buitenland om vaak bedreigde dieren af te schieten. De jachttrofeeën: berenhoofden, zebrahuiden, olifantenoren en cheetapoten, worden geïmporteerd en thuis aan de muur gehangen. Er zijn zelfs Belgische jagers die ijsberen hebben geschoten, hét klimaaticoon van deze tijd.

Animal Rights wil een onmiddellijk verbod op de invoer van alle jachttrofeeën. Daarnaast moeten zowel de Nederlandse als Belgische overheid ijveren voor het opnemen van een totaalverbod op de trofeejacht op internationaal niveau. Totdat dit is gerealiseerd, moet de trofeejacht voor alle ingezetenen worden verboden.

Teken nu en roep de overheid op om actie te ondernemen!

  • Meer dan 37.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend. Help ons de 40.000 te halen!

Des riches chasseurs belges vont à l'étranger pour tirer des animaux souvent vulnérables. Leurs trophées de chasse : têtes d'ours, peaux de zèbres, oreilles d'éléphants et pattes de guépards, sont importés et utilisés comme décoration. Ils existent même des chasseurs belges qui ont abattu des ours polaires, l'icône climatique de notre époque.

Animal Rights souhaite une interdiction immédiate de l'importation de tous les trophées de chasse. En outre, les gouvernements néerlandais et belge devraient œuvrer en faveur d'une interdiction totale de la chasse aux trophées au niveau international. En attendant, la chasse au trophée devrait être interdite pour tous les résidents.

Signez maintenant et demandez au gouvernement d'agir !

  • Plus que 37.000 personnes ont maintenant signé la pétition. Aidez-nous à atteindre la barre des 40.000 personnes !

Let op: alleen velden met een '*' zijn verplicht!

Attention: seulement les champs avec '*' sont obligatoires !