Main content

Inhoud

Varkens vallen in put bij Limburgse ‘webbenstal’

Nieuws: 13 augustus 2019
Slacht

Afgelopen zondag berichtte 112 Limburg dat in een stal van een boerderij in Heide bij Venray zeven varkens in een put gevallen zijn. Die melding kwam van de brandweer. De hulpdiensten werden rond 19:15 uur gealarmeerd over het incident in de stal. De brandweer was ter plaatse om de dieren uit de put te bevrijden. 1

De brandweer kon het adres niet bevestigen, maar dit is zeer waarschijnlijk het bedrijf dat Animal Rights eerder in het nieuws bracht als de “Limburgse webbenstal.”

Net als stalbranden en falende ventilatiesystemen is het begeven van stalvloeren of roosters boven gierkelders een steeds weer terugkerende oorzaak voor de vreselijke dood van dieren in de vee-industrie.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Webbenstal

In januari 2019 bracht Animal Rights beelden naar buiten uit die verschrikkelijke smerige stallen. Door heel het geïnspecteerde stallencomplex hing spinrag bezet met stof, als dichte sluiers van het plafond, wanden en leidingen naar beneden. Het vuil was innig verstrengeld met elektrische installaties zoals ventilatie en verlichting. Er was weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat één kortsluiting-vonk daar teweeg zou brengen.

Op het ingediende handhavingsverzoek reageerde de NVWA met: “Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Er werd dan ook geen overtreding vastgesteld.”

Het bedrijf was al eerder gerapporteerd

Eén jaar eerder ontving Varkens in Nood schokkende beelden van een smerige verwaarloosde varkensstal. Ook zij deden onmiddellijk aangifte en publiceerde de beelden in februari 2018. De NVWA controleerde de stal en verklaarde: “Tijdens deze inspectie zijn er tekortkomingen waargenomen. Hiervoor heeft de inspecteur een passende maatregel genomen”.

Het verzoek om de inspectierapporten onder de Wet openbaarheid van bestuur werd vervolgens afgewezen, ondermeer omdat de “derde belanghebbende”, lees: de varkenshouder, bedenkingen had ingediend.

Na onderling contact tussen de organisaties bleek het om hetzelfde bedrijf te gaan; er was in een jaar tijd niets veranderd. De varkens stonden nog altijd in dezelfde smerige stallen, vol spinnenwebben en stof. Dode biggen en nageboortes lagen nog altijd in de gangpaden tussen de kraamkooien. Waar was de NVWA?

Als de dieren buiten zicht verdrinken of stikken gaan ze als afval in de kadaverbakken. Alleen als de veeboer de hulpdiensten belt voor nog levende varkens, is er een kans dat dit het nieuws haalt.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Door de stalvloer gezakt

We zijn weer een half jaar verder en nu lagen er op dit bedrijf varkens ‘in een put’; waarschijnlijk gaat het hierbij om de gierkelder.

Het is een regelmatig voorkomend drama dat landbouwdieren door de stalvloer zakken en zo in hun eigen uitwerpselen en urine in de ‘beerput’ daaronder terecht komen. “Hoe vaak dit gebeurt is niet bekend,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen, “als de dieren buiten zicht verdrinken of stikken gaan ze als afval in de kadaverbakken. Alleen als de veeboer de hulpdiensten belt voor nog levende varkens, is er een kans dat dit het nieuws haalt.”

“Net als stalbranden en falende ventilatiesystemen is het begeven van stalvloeren of roosters boven gierkelders een steeds weer terugkerende oorzaak voor de vreselijke dood van dieren in de vee-industrie," zegt Vermeulen. “We zijn benieuwd of het Ministerie van Landbouw hier cijfers over paraat heeft.”

NVWA

Dit nieuwe ‘incident’ in Heide roept opnieuw vragen op over de effectiviteit van inspecties en handhaving door de NVWA. De handhavingsorganisatie ligt al onder vuur over haar functioneren bij slachthuis- en exportinspecties, waarnaar een onderzoek loopt.

Animal Rights heeft dit nieuwe drama gemeld als klacht bij de NVWA met de vraag wat er aan 'incidenten' nodig is om tegen een bedrijf op te treden.

Eind januari 2020 laat de NVWA ons het volgende weten:

"Op 13 augustus 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een melding van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een inspectie ingesteld.  Tijdens deze inspectie zijn er tekortkomingen waargenomen. Hiervoor heeft de inspecteur een passende maatregel genomen.  Wij danken u dat u de moeite heeft genomen om de NVWA op deze zaak te attenderen. Wij vertrouwen erop dat wij u met deze e-mail voldoende hebben geïnformeerd."

Natuurlijk wil Animal Rights graag weten wat die "tekortkomingen" inhielden en welke "maatregel" er genomen is. Op die vragen kregen we het volgende antwoord:

"Naar aanleiding van uw afhandelingsbericht heeft u vragen gesteld. Op genoemde vragen kunnen wij geen antwoord geven. U kunt per e-mail een wob verzoek indienen ..."

Hoe is het met de varkens?

Animal Rights heeft met de brandweer in Venray gebeld om na te gaan hoe het met deze dieren is. De varkens zijn volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg-Noord levend uit de put gehaald en vervolgens in een apart hok gezet. Ze kon niet vertellen of de varkens ook nu nog leven, omdat er geen verder contact met de varkenshouder geweest is. Er is volgens de woordvoerster door de brandweer verder geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het in de put vallen van deze dieren.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer