Main content

Inhoud

Varkens illegaal naar slachthuis vervoerd vanuit Straathof's stallen

Nieuws: 20 juni 2023
Slacht

Animal Rights heeft recentelijk drie zienswijzen ingediend met betrekking tot de varkensfabrieken van ‘varkensbaron’ Adriaan Straathof in Creil, Kapel-Avezaath en Hoeven en heeft ook een juridische procedure lopen tegen zijn bedrijf in Koningsbosch. In Creil en Hoeven oordeelde het Landelijk Bureau Bibob (LBB) reeds dat de aangevraagde vergunning(en) zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen en daarom niet moeten worden verleend.

Deze conclusie van het LBB is deels gebaseerd op Straathof’s misdrijven in Duitsland waar hem een beroepsverbod en gevangenisstraf werden opgelegd en deels op Nederlandse misdrijven. Animal Rights heeft, dankzij een WOB-verzoek, meer dan 600 pagina’s met rapporten, die de periode van 2007 tot 2020 beslaan, en tientallen foto's van Straathof’s varkensstallen in handen gekregen. In de stallen van Straathof ondergaan de varkens onbeschrijfelijk leed: van kreupelheid tot open wonden en van kannibalisme tot abcessen, van aangevreten oren tot zelfs aangevreten kadavers. Duizenden dieren per stal hebben onvoldoende toegang tot drinkwater en de sterfte onder de zeugen is hoog. Medische zorg ontbreekt.

Dit is deel 3 van het onderzoek naar de misstanden in de stallen van Straathof dat Animal Rights baseerde op de verkregen informatie.

Lees hier deel 1, hier deel 2 en hier deel 3.

Kreupel richting slachthuis

Uit boeterapporten, boetebeschikkingen en diergeneeskundige verklaringen van NWVA dierenartsen blijkt dat vanuit Straathof's stallen kreupele, niet-transportwaardige dieren illegaal naar Nederlandse slachthuizen vervoerd werden. Op 13 maart en 29 maart 2012 worden bij slachthuis Vion in Groenlo verschillende kreupele varkens met ontstekingen en abcessen aangevoerd. De dieren waren afkomstig van Straathof's stallen in Neer en Koningsbosch.

Op 13 maart 2012 schrijft een NWVA toezichthouder dat verschillende dieren niet hadden mogen vervoerd worden vanwege ontstekingen en abcessen waardoor de dieren niet in staat waren zelfstandig en op eigen kracht pijnloos te bewegen.

In het slachthuis maken de NWVA dierenartsen de volgende verklaring op: “Ik […] zag in de stal, door [...] aangewezen zeugen van het betreffende transport, ook nog een aantal andere zeugen in slechte conditie waren, zijnde mager en diverse kleine abcessen. Deze dieren, ongeveer 10 stuks waren […] niet slachtwaardig. [...] op de vrachtauto ook nog 2 zeugen waren gedood die niet meer konden lopen.

De dierenartsen merken op dat een kreupele zeug met een ontsteking met abcesvorming in de schouder moeizaam uit een veewagen probeerde te komen: “Wij constateerden dat de omvang van de zwelling en de ontsteking van het gehele schoudergebied dermate groot was dat dit proces al langere tijd, minimaal een aantal dagen tot een aantal weken, aan de gang was en deze zeug er al langere tijd, minimaal een taal dagen tot een aantal weken hinder en pijn van ondervond. Daarnaast stelden wij vast dat deze zeug niet in staat was om zich op eigen kracht pijnloos te bewegen en daardoor was dit een ziek dat dat niet in staat geacht wordt, te worden vervoerd.”

Verder lezen we in de rapporten dat allerlei dieren in slechte conditie waren bij aankomst in het slachthuis: "Tevens constateerden wij bij dit transport nog de volgende afwijkingen: Twee zeugen konden helemaal niet meer lopen. Het was ons uit nader onderzoek niet duidelijk waarom niet, maar deze zeugen wilden en konden in de veewagen niet meer opstaan. Deze twee zeugen zijn dan ook op de veewagen gedood. Wij stelden vast dat 10 zeugen van betreffend transport weliswaar vervoerswaardin waren, maar in zo’n slechte conditie waren, vermagerd, kleine abcessen en/of dikke poten, dat ze niet slachtwaardig waren en dus meteen werden gedood. Van de zeugen die wel geslacht zijn, zijn er drie afgekeurd in de slachthal vanwege uitgebreide ontstekingen binnen in de zeugen.”

Inbreuken

De voorschriften voor het vervoeren van varkens werd niet nageleefd. Er is sprake van inbreuken op artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007, gelet op artikel 3, onder b en artikel 8, lid 1, gelet op Bijlage 1 Hoofdstuk 1 punt 2, onder a van de verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad, gelet op artikel 59 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Onnodig lijden veroorzaakt

De dierenartsen concludeerden dat er onnodig lijden veroorzaakt werd voor de dieren die ziek en kreupel op transport gezet werden: "Ons inzien heeft het vervoer onnodig lijden veroorzaakt bij beide dieren, doordat beide dieren tijdens transport niet zonder pijn op de linkervoorpoot konden steunen. Tevens is hiervoor bij beide zeugen het dierenwelzijn ernstig gecompromitteerd. Deze beide zeugen waren dan ook niet geschikt voor transport.”

Hoogzwanger in het slachthuis

Op 11 juni 2015 komt een illegaal vervoerde, hoogzwangere zeug waarbij de draagtijd reeds voor 90% of meer was gevorderd aan bij een Nederlands slachthuis. De zeug is afkomstig uit de stal in Koningsbosch van Straathof. De NVWA geeft hier alleen een waarschuwing.

Inbreuken

Bij het vervoeren van een zeug waarbij de draagtijd reeds voor 90% of meer is gevorderd is er sprake van inbreuken op artikelen 2.5 en 2.6 van de Wet dieren juncto art 4.8 van de Regeling houders van dieren, juncto aanhef art 3 en art 3 onder b) en art 6, derde lid, bijlage I, hoofdstud I, paragraaf 1 en 2 onder c van Verordening (EG) nr 1/2005

Melding Duitse autoriteiten

De Duitse autoriteiten melden in 2016 dat Straathof speenbiggen (biggen die nog gezoogd worden) van 2 kg naar Duitsland zou geëxporteerd hebben. De biggen zouden afkomstig zijn uit de stallen in Kapel Avezaath. De verantwoordelijke op het bedrijf van Straathof ontkent dat: “Er worden speenbiggen van 10 kg. geëxporteerd naar buitenland. Deze worden onder toezicht van een NVWA dierenarts geladen, zogenaamde klepkeuring. De NVWA dierenarts zal nooit export van biggen van 2 kg. toestaan. Na het laden wordt de vrachtwagen gesloten en gewogen maar niet verzegeld. Aantallen en gewicht is dan bekend. Hierna wordt nooit een big toegevoegd aan de geladen partij.“

De verantwoordelijke bij het bedrijf in Kapel Avezaath van Straathof schuift hiermee de verantwoordelijkheid af op de NWVA. De NWVA gaat hier niet verder op in. We zien nergens iets terug in de rapporten over een waarschuwing, boete of andere sanctie voor dit gemelde incident.

Gebrekkige handhaving

De NVWA geeft slechts waarschuwingen en legt luttele boetes van amper 1500 euro op wanneer Straathof kreupele dieren illegaal naar het slachthuis laat vervoeren. Dit toont voor de zoveelste keer het falen en niet handhaven van de NVWA aan.

Wat nu?

Genoeg is genoeg! Animal Rights wil dat Straathof wegens de aanhoudende misstanden een levenslang houdverbod opgelegd krijgt!

Teken de petitie hiernaast.