Main content

Inhoud

Straathof liet zieke dieren creperen in zijn horrorstallen

Nieuws: 6 juni 2023
Slacht

Animal Rights heeft recentelijk drie zienswijzen ingediend met betrekking tot de varkensfabrieken van ‘varkensbaron’ Adriaan Straathof in Creil, Kapel-Avezaath en Hoeven en heeft ook een juridische procedure lopen tegen zijn bedrijf in Koningsbosch. In Creil en Hoeven oordeelde het Landelijk Bureau Bibob (LBB) reeds dat de aangevraagde vergunning(en) zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen en daarom niet moeten worden verleend.

Deze conclusie van het LBB is deels gebaseerd op Straathof’s misdrijven in Duitsland waar hem een beroepsverbod en gevangenisstraf werden opgelegd en deels op Nederlandse misdrijven. Animal Rights heeft, dankzij een WOB-verzoek, meer dan 600 pagina’s met rapporten, die de periode van 2007 tot 2020 beslaan, en tientallen foto's van Straathof’s varkensstallen in handen gekregen. In de stallen van Straathof ondergaan de varkens onbeschrijfelijk leed: van kreupelheid tot open wonden en van kannibalisme tot abcessen, van aangevreten oren tot zelfs aangevreten kadavers. Duizenden dieren per stal hebben onvoldoende toegang tot drinkwater en de sterfte onder de zeugen is hoog. Medische zorg ontbreekt.

Dit is deel 1 van het onderzoek naar de misstanden in de stallen van Straathof dat Animal Rights baseerde op de verkregen informatie.

Creperen op betonnen vloeren

De dieren die omkomen in Straathof’s horrorstallen creperen op betonnen roosters. De nodige medische zorg ontbreekt op verschillende locaties: in Hoeven, Creil, Kapel Avezaath (De Knorhof), Koningsbosch en Neer. In de rapporten wordt beschreven hoe gewonde, zieke en kreupele dieren geen verzorging krijgen en dierenartsen niet geraadpleegd worden. We zien hoe kadavers tussen de nog levende dieren liggen. De dieren kregen geen enkele hulp en werden aan hun lot overgelaten.

Dierenartsen rapporteren: "Een varken in agonie lag klem onder de voergoot en had een wond aan de rechter elleboog en een ontsteking van het ellebooggewricht, het dier blijkt al langere tijd hier te liggen (meerdere dagen) en over het hoofd gezien en niet adequaat verzorgd of behandeld. Het dier heeft door het klem liggen een beschadiging aan de rug opgelopen. Het dier ligt in agonie en is niet meer te behandelen en moet direct geëuthanaseerd worden om verder onnodig lijden te voorkomen."

Kannibalisme en navelbreuken

Zieke varkens worden niet afgezonderd en hun wonden worden aangevreten door soortgenoten. We lezen dat dierenartsen vaststellen hoe zieke varkens gehuisvest blijven tussen de gezonde dieren: een varken met een ontstoken staart met abces werd aangevreten door andere varkens. Een ander dier met een open, bebloede wonde aan de navelbreuk kon niet ontsnappen wanneer andere varkens probeerden aan de wond te likken en te knagen.

In de megastal in Kapel-Avezaath, het voormalige en afgebrande Knorhof, blijkt dat de vele navelbreuken op het bedrijf genetisch aangelegd zijn. De bedrijfsverantwoordelijke benadrukt dat de beste biggen weggaan voor export. Alle biggen waar een kleinigheidje mis mee is, worden afgemest in De Knorhof.

Gewonde dieren als speelbal

We lezen in de documenten dat er geen ziekenboeg aanwezig was in verschillende stallen van Straathof. Dat zorgt ervoor dat zieke, kreupele en gewonde dieren liggen te creperen en daarbij een lange lijdensweg ondergaan: ze worden vertrapt door gezonde dieren en zelfs als speelbal gebruikt.

In een veterinaire verklaring tijdens een controle in de stal van De Knorhof lezen we dat minstens vier dieren het lot ondergingen als speelbal terwijl ze zich niet konden verdedigen: “Ook zag ik in verschillende hokken ernstig zieke varkens liggen die zich niet konden verweren tegen gezonde hokgenoten en letterlijk als speelbal werden misbruikt., i.p.v. dat deze dieren separaat in een ziekenboeg waren geplaatst. Het ging om tenminste 4 dieren."

Aangevreten kadavers

Er worden zelfs kadavers aangetroffen tussen de levende dieren in in de stallen. Sommige dieren liggen er al dagenlang nadat ze gestorven zijn. In De Knorhof, dat in 2017 afbrandde: “In een aantal hokken lagen gestorven dieren nog tussen levende dieren. Aan de mate van verkleuring en het opgezwollen zijn van enkele kadavers was te zien dat het om dieren ging die al enkele dagen eerder waren gestorven,” zeggen NVWA-dierenartsen in een toezichtsrapport.

Ook bij De Knorhof lezen we in een veterinaire verklaring dat er nog meer kadavers aangetroffen werden en zelfs een aangevreten kadaver waarbij de ingewanden naast het lichaam lagen: “Wij zagen dat er zeer veel muizen rondliepen. Wij zagen zeer veel met mest besmeurde varkens en met mest vervuilde verblijven. Wij zagen tenminste 5 kadavers die niet uit de stallen verwijderd waren. Wij zagen dat 1 kadaver het maag-darmpakket eruit lag. De muizen hadden het kadaver waarschijnlijk aangevreten. Wij zagen dat de kadavers waren verkleurd, gezwollen en besmeurd met mest.

En alweer rapporteren dierenartsen bij het vinden van de kadavers ook erbarmelijke omstandigheden bij de dieren die nog in leven zijn: “Wij zagen tenminste 12 magere varkens waarbij de beenderen duidelijk te zien waren”.

Vermijdbaar lijden vastgesteld

Dierenartsen stellen vast in een veterinaire verklaring dat de nodige verzorging onthouden werd en dat de niet afgezonderde zieke dieren vermijdbaar lijden moesten ondergaan.

Vernietigende conclusie

Bij een grote controle op de locaties Hoeven, Creil, Knorhof in Erichem, Koningsbosch en Neer lezen we een vernietigende beoordeling bij de conclusie en adviezen van de veterinaire verklaring: “Gezien de historie (structureel/chronisch karakter, recidive), het gedrag van de dierhouders (geen proactieve houding, advies en waarschuwingen uit het verleden zijn niet ter harte genomen) en de aangetroffen situatie maken wij ons zorgen over de toekomst van de dieren.”

Minimale maatregelen voor eindeloos dierenleed

Na al jarenlang telkens opnieuw in opspraak te komen, mag Straathof gewoon verder ‘boeren’. Hij betaalt steeds opnieuw de boetes en voert hier en daar verbeteringen door waarmee de NWVA zich tevreden stelt. Het lijden van de dieren gaat ondertussen gewoon door. Deze rapporten bewijzen dat het al jarenlang misgaat en bij hercontroles blijkt dat de dieren nog steeds onvoldoende toegang tot drinkwater hebben, op te kleine vloeroppervlaktes zitten en de medische zorg en afzondering voor zieke dieren niet in acht genomen wordt.

Genoeg is genoeg! Animal Rights wil dat Straathof een levenslang houdverbod opgelegd krijgt.

Teken de petitie hiernaast.

Varkens lijden in stilte

De varkens in horrorstallen van Straathof lijden van begin tot einde op de meest weerzinwekkende manieren. Wil je werkelijk niet medeplichtig zijn aan varkensleed kies dan voor plantaardige alternatieven en strijd mee tegen uitbuiters zoals Straathof.