Main content

Inhoud

Varkens lijden dorst in smerige horrorstallen van Straathof

Nieuws: 6 juni 2023
Slacht

Animal Rights heeft recentelijk drie zienswijzen ingediend met betrekking tot de varkensfabrieken van ‘varkensbaron’ Adriaan Straathof in Creil, Kapel-Avezaath en Hoeven en heeft ook een juridische procedure lopen tegen zijn bedrijf in Koningsbosch. In Creil en Hoeven oordeelde het Landelijk Bureau Bibob (LBB) reeds dat de aangevraagde vergunning(en) zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen en daarom niet moeten worden verleend.

Deze conclusie van het LBB is deels gebaseerd op Straathof’s misdrijven in Duitsland waar hem een beroepsverbod en gevangenisstraf werden opgelegd en deels op Nederlandse misdrijven. Animal Rights heeft, dankzij een WOB-verzoek, meer dan 600 pagina’s met rapporten, die de periode van 2007 tot 2020 beslaan, en tientallen foto's van Straathof’s varkensstallen in handen gekregen. In de stallen van Straathof ondergaan de varkens onbeschrijfelijk leed: van kreupelheid tot open wonden en van kannibalisme tot abcessen, van aangevreten oren tot zelfs aangevreten kadavers. Duizenden dieren per stal hebben onvoldoende toegang tot drinkwater en de sterfte onder de zeugen is hoog. Medische zorg ontbreekt.

Dit is deel 2 van het onderzoek naar de misstanden in de stallen van Straathof dat Animal Rights baseerde op de verkregen informatie.

Lees hier deel 1

Duizenden dieren zonder drinkwater

Uit de rapporten blijkt dat vele varkens geen permanente toegang hebben tot vers drinkwater. Het gaat om duizenden dieren per stal: “In de afdelingen van de benedenverdieping konden 3086 varkens niet beschikken over permanent vers water. De toevoer van de waterleiding was op vele plaatsen onderbroken of defect. Vele drinknippels in de hokken van de vleesvarkens zaten dicht met voer en mestresten. Hierdoor kwam geen water uit de drinknippels,” staat te lezen in een rapport over de stal in Kapel Avezaath.

In de stallen van Hoeven, Creil, Koningsbosch, Neer gaat het er hetzelfde aan toe. Ook daar hebben honderden tot duizenden dieren geen toegang tot vers drinkwater.

In een rapport van 2012 lezen we dat er sinds de bouw van luchtwassers in 2011 geen waterleidingen in sommige varkenshokken gemaakt zijn. Een woordvoerder van Straathof verklaart: "Ik erken dat de varkens deels geen water tot hun beschikking hadden. Na het plaatsen van de luchtwasser is bij een aantal varkens geen waterleiding erin gemaakt."

Te krappe kooien en te weinig vloeroppervlakte

Daarnaast zijn er ook nog de nog smerige ligplekken voor de zeugen: “Wij zagen gelten (zeugen) in te natte voerligboxen. We zagen in de groepshuisvesting veel zeugen zonder droge ligplek. Wij zagen dat de dieren ernstig met mest besmeurd waren. Wij zagen kapotte roostervloeren, met openingen waar de dieren met de poten vast konden komen zitten,” staat te lezen in de WOB.

De varkens in Straathof’s stallen zijn besmeurd met mest en liggen in hun eigen mest en urine. “Mest en urine kwam ongeveer 1 cm boven de roostervloer uit,” aldus de rapporten. En verder: “Zeugen waren vies (besmeurd met mest) en nat. Deze zeugen lagen in de mest en urine, liepen en stonden erin. Dit is ongeveer een week geleden ontstaan doordat de mestput vol met urine en mest zat.”

Ook met de hygiëne wordt het niet nauw genomen: “Wij zagen dat de hygiënesluis vies was en dat er geen scheiding tussen schoon en vuil was. Wij zagen dat de medewerkers met vuile bedrijfskleding heen en weer door de sluis liepen.”

Niet apart vermeld bij beschrijving omstandigheden in veterinaire verklaring is dat in een kraamhok een gat in de kunststof roostervloer gezien is waar een pasgeboren big in zou kunnen vallen. Ten tijde van controle is zeug met biggen direct uit het kraamhok verwijderd.

Hoge sterfte zeugen

In een inspectieverslag van de NVWA lezen we dat een controle gebeurt op basis van de hoge sterfte bij zeugen op een van de locaties van Straathof’s stallen. De locatie is weggelakt. NVWA controleurs schrijven: “Dit bedrijf is geselecteerd op basis van hoge sterfte bij zeugen. Volgens de selectie was de sterfte bij de zeugen 11%, landelijk gemiddelde 5%. Op dit bedrijf was de sterfte van zeugen 6,9%, volgens FARM management systeem. De sterfte van zeugen is iets verhoogd omdat de houder sneller overgaat op euthanasie van de mindere zeugen.”

Over eventuele verdere waarschuwingen, acties, boetes of enige andere opvolging i.v.m. de hoge sterfte van de zeugen staat niets vermeld in de rapporten. Ook hier krijgt Straathof alweer een hand boven het hoofd.

Vernietigende conclusie

Bij een grote controle op de locaties Hoeven, Creil, Knorhof in Erichem, Koningsbosch en Neer lezen we een vernietigende beoordeling bij de conclusie en adviezen van de veterinaire verklaring: “Gezien de historie (structureel/chronisch karakter, recidive), het gedrag van de dierhouders (geen proactieve houding, advies en waarschuwingen uit het verleden zijn niet ter harte genomen) en de aangetroffen situatie maken wij ons zorgen over de toekomst van de dieren.”

Harteloos miljoenen varkens uitbuiten

Deze rapporten maken duidelijk dat Straathof de voorbije jaren de voeten veegt met de regelgeving rond dierenwelzijn. Hij doet er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. De dieren betalen de hoogste prijs: zij worden geboren om uitgebuit te worden en te sterven in de stallen of in slachthuizen.

Stop Straathof!

Genoeg is genoeg! Animal Rights wil dat Straathof wegens aanhoudende misstanden een levenslang houdverbod opgelegd krijgt!

Teken de petitie hiernaast.