Main content

Inhoud

Utrechtse zwanen nog steeds in gevaar

Nieuws: 18 november 2021
Jacht

De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life stappen naar de rechter om het afschot van knobbelzwanen in de provincie Utrecht te stoppen. Precies een jaar geleden verbood de rechter het afschot al, in afwachting van de bezwaarprocedure. Het bezwaar werd ongegrond verklaard en de organisaties gingen in beroep. Een zitting staat nog niet gepland en daarom stappen ze nu opnieuw naar de rechter voor een spoedprocedure: “Wij willen voorkomen dat vanaf december honderden zwanen worden doodgeschoten.”

Lees ook: Utrechtse zwanen voorlopig veilig

Update december

Slecht nieuws voor de zwanen in Utrecht. Het afschot gaat door. Honderden zwanen zullen deze maanden het leven laten. De voorzieningenrechter zag geen reden om het afschot voor de geplande zitting in januari stil te leggen. Vorig jaar werd het afschot wel tijdelijk stil gelegd. Op donderdag 28 januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

AL 3.458 ZWANEN DOODGESCHOTEN

Vorig jaar besloot de provincie Utrecht dat knobbelzwanen jaarlijks vanaf 1 december t/m 14 juni mogen worden doodgeschoten. Dit besluit geldt tot en met 2025. Het afschot is volgens de provincie nodig om belangrijke schade aan gras te voorkomen. In de afgelopen vijf jaar zijn maar liefst 3.458 zwanen gedood. 1 Afschot heeft de afgelopen jaren overigens niet tot beperking van de schade geleid. Jessica Smit van Animal Rights: “Als niemand naar de rechter stapt, krijgen deze winter honderden onschuldige dieren zonder protest de kogel. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”

KLEINE ZWANEN, WILDE ZWANEN EN KNOBBELZWANEN

Kleine zwanen, wilde zwanen en knobbelzwanen komen vaak in gemengde groepen voor. De kleine en wilde zwaan staan op de Rode Lijst. Het verschil tussen vooral de jongen van de drie verschillende zwanensoorten is moeilijk te zien.

Illegale verstoring, verwonding en afschot zijn een reëel gevaar. De provincie negeert dit volledig.

Pauline de Jong, Fauna4Life

De wereldpopulatie van de kleine zwaan wordt geschat op hoogstens 15.000 dieren en in zachte winters komt 60% van de populatie hier overwinteren. Nederland heeft dan ook een grote internationale verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze soort. Om kleine zwanen te beschermen zijn bepaalde ‘key sites’ aangewezen: rustgebieden waar ze ongestoord kunnen overwinteren. Drie van deze gebieden bevinden zich in de provincie Utrecht en juist daar vindt veel afschot van knobbelzwanen plaats.1 Een onderzoek uit 2011 toont daarnaast aan dat bijna 1 op de 4 kleine zwanen rondvliegt met hagel in het lijf.2

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Er worden knobbelzwanen afgeschoten en daarnaast wordt 0,0 rekening gehouden met andere beschermde zwanensoorten. Illegale verstoring, verwonding en afschot zijn een reëel gevaar. De provincie negeert dit volledig.”

LAAT ZWANEN LEVEN!

Steeds vaker nemen provinciebesturen besluiten die het doden van wilde dieren mogelijk maken. De organisaties: “Provincies moeten zich inzetten voor de bescherming van álle wilde dieren, in plaats van keer op keer naar het geweer te grijpen. Zwanen horen thuis in Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij. Ook als hun belangen botsen met menselijke belangen.”