Main content

Inhoud

Utrechtse zwanen krijgen de kogel

Nieuws: 8 oktober 2020
Jacht

De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om knobbelzwanen in bijna de hele provincie dood te schieten wegens schade aan gras. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben samen bezwaar aangetekend. Niet alleen is de knobbelzwaan een beschermde inheemse diersoort, maar ook twee andere zwanensoorten, de kleine en wilde zwaan, worden door het afschot onnodig in gevaar gebracht. Eerder procedeerden de organisaties ook al tegen het afschot van zwanen in Friesland. Daar werd het afschot door de rechter tijdelijk verboden en later draaide de provincie haar besluit terug.

De organisaties: “Wij zullen ook nu weer de rechter verzoeken het afschot te schorsen. De afgelopen vier jaren zijn er in Utrecht maar liefst 2.684 knobbelzwanen gedood.1 Als er niemand bezwaar aantekent worden duizenden dieren zonder protest veroordeeld tot de kogel.”

Als er niemand bezwaar aantekent worden duizenden dieren zonder protest veroordeeld tot de kogel.

Jessica Smit, Animal Rights

KLEINE, WILDE EN KNOBBELZWANEN

Kleine zwanen, wilde zwanen en knobbelzwanen komen vaak in gemengde groepen voor. Het verschil tussen (jonge) knobbelzwanen, (jonge) kleine zwanen en (jonge) wilde zwanen is moeilijk te zien. Hierdoor kunnen de soorten makkelijk met elkaar worden verward. Kleine zwanen en wilde zwanen zijn strikt beschermde soorten. Het opzettelijk doden, vangen of verstoren van deze diersoorten is verboden.

De wereldpopulatie van de kleine zwaan wordt geschat op hooguit 15.000 individuen. In zachte winters komt maar liefst 60% van de populatie hier overwinteren.1 Nederland heeft dus een grote internationale verantwoordelijkheid voor de instandhouding van deze soort. De aantallen kleine zwanen nemen af en de soort is extreem verstoringsgevoelig. Ook heeft meer dan 22% van de kleine zwanen, ondanks hun strikt beschermde status, hagel in het lichaam.2

Jessica Smit van Animal Rights: “Er worden knobbelzwanen afgeschoten en daarnaast wordt ook geen enkele rekening gehouden met andere zwanensoorten. Illegale verwonding en afschot zijn een reëel gevaar. Dit moet te allen tijde worden voorkomen.”

De provincie geeft ook nog eens toestemming tot afschot, voordat er überhaupt preventieve maatregelen zijn ingezet. Dat mag niet.

Pauline de Jong, Fauna4Life

Schade aan gras?

Knobbelzwanen mogen van de provincie jaarlijks vanaf 1 december t/m 14 juni worden afgeschoten. Het besluit geldt tot en met 2025. Zo’n toestemming kan alleen worden verleend ter voorkoming van belangrijke schade. De provincie heeft deze ontheffing verleend, omdat er zogezegd in de hele provincie sprake zou zijn van schade aan gras.

De rechter heeft al eerder geoordeeld dat uit het feit dat zowel een schadeveroorzakende diersoort als schadegevoelige gewassen in een provincie voorkomen, niet zomaar de conclusie kan worden getrokken dat belangrijke schade zich ook overal voordoet.1 Dat moet eerst worden bewezen.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Er moet per geval, bijvoorbeeld per bedrijf of hectare, worden aangetoond dat er sprake is van belangrijke schade én dat preventieve maatregelen niet mogelijk zijn. De provincie geeft ook nog eens toestemming tot afschot, voordat er überhaupt preventieve maatregelen zijn ingezet. Dat mag niet.”

Lees ook: rechter: afschot zwanen Friesland verboden

Ook zwanen horen thuis in Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij.

Animal Rights & Fauna4Life

Laat zwanen leven!

Knobbelzwanen zijn grote dieren die bijna nooit in één keer dood worden geschoten. Iedereen kent de beelden van half aangeschoten zwanen in Zuid-Holland die een vreselijke doodsstrijd doormaken. Keer op keer verlenen provinciebesturen ontheffingen die het doden van wilde dieren mogelijk maken. In plaats van het geweer te zien als enige en ultieme oplossing bij conflicten tussen mensen en dieren, moeten we wilde dieren in Nederland zo veel mogelijk rust en ruimte geven.

De organisaties: “Ook zwanen horen thuis in Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij. We moeten opnieuw leren samenleven met wilde dieren. Oók als hun belangen botsen met menselijke belangen. We zijn hier niet alleen voor onszelf, maar met elkaar.”

Lees ook: afschot knobbelzwanen van de baan