Main content

Inhoud

Afschot knobbelzwanen van de baan

Nieuws: 27 juni 2020
Jacht

Het afschot van knobbelzwanen in de provincie Friesland gaat niet door. Dat heeft de provincie besloten. Al eerder werd het afschot, door een juridische procedure aangespannen door de dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life, door de rechter verboden. De rechter oordeelde dat de schade niet is aangetoond en dat andere zwanensoorten, zoals de kleine en wilde zwaan, onnodig in gevaar worden gebracht. Deze soorten zijn strikt beschermd. De organisaties: “Dit is een geweldige overwinning voor álle Friese zwanen.”

Lees ook: afschot zwanen Friesland verboden

Knobbelzwanen horen bij Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij.

Jessica Smit, Animal Rights

PROVINCIE TREKT TOESTEMMING IN

De voorzieningenrechter besloot dat er geen knobbelzwanen mogen worden afgeschoten tot zes weken, nadat er op de bezwaren van de organisaties wordt beslist. De rechter stelde dat het besluit, met het oog op de ingebrachte bezwaren, geen stand kan houden. Het besluit van de provincie was onzorgvuldig voorbereid en een goede motivering ontbrak. De provincie heeft naar aanleiding van de procedure de toestemming ingetrokken. Zij zegt: “Met de uitspraak en de aanwezige gegevens ben ik van mening dat de onderbouwing van de ontheffing op dit moment onvoldoende is om de bovengenoemde redenen te kunnen weerleggen.”

Schade niet aangetoond

Knobbelzwanen worden als inheemse diersoort beschermd door de wet. Er kan ontheffing van deze bescherming worden verleend als de populatie niet in gevaar is én er sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen. De economische schade die zwanen in Friesland veroorzaken, neemt sinds 2015 af. Dit blijkt uit cijfers van de provincie zelf.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “De schade aan landbouwgewassen is onvoldoende onderbouwd en op die manier is dus niet aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade, zoals voorgeschreven door de wet. Als er wel schade dreigt, kunnen de vogels overigens ook zonder geweer worden geweerd."

Als er wel schade dreigt, kunnen de vogels overigens ook zonder geweer worden geweerd.

Pauline de Jong, Fauna4Life

FRIESE ZWANEN ZIJN VEILIG

Het afschot van de zwanen gaat niet door. De organisaties zijn blij met het besluit van de provincie. Jessica Smit van Animal Rights: “Als er niemand bezwaar had aangetekend, waren de Friese zwanen het hele jaar overgeleverd geweest aan schietgrage jagers. Ook als de schade wel was aangetoond dan is afschot nog steeds onacceptabel. Knobbelzwanen horen bij Nederland en hebben net zoveel recht om hier te leven als wij."

Dankzij financiering van de Fred Foundation was dit verhaal mogelijk.