Main content

Inhoud

Politieke vragen over jacht in Reeuwijk

Nieuws: 15 april 2019
Jacht

Naar aanleiding van recente beelden van Animal Rights heeft de Partij voor de Dieren politieke vragen gesteld over de jacht in Reeuwijk. Animal Rights maakt zich ernstig zorgen over het dierenleed dat gepaard gaat met de ganzenjacht. De activisten van Animal Rights zagen een aangeschoten gans die minutenlang in het water lag te vechten voor zijn leven. Ook worden er na de jacht regelmatig gewonde dieren met hagel in het lijf aangetroffen.

Lees ook: bij de jacht in Reeuwijk gaat van alles mis.

Zo'n 25 tot 40% van de ganzen in Nederland vliegt rond met hagel in het lijf.

GANZENJACHT IS GANZENLEED

Ganzen worden gemiddeld twaalf jaar, bij een leven zonder risico’s kunnen ze ook gemakkelijk twintig jaar halen. Jacht is de belangrijkste doodsoorzaak. Ganzen zijn grote vogels en dit maakt het inschatten van hoogte en snelheid lastig. Niet elk schot is raak. Zo'n 25 tot 40% van de ganzen in Nederland vliegt rond met hagel in het lijf. Volgens onderzoeker Berend Voslamber is een schot hagel extreem stressvol en pijnlijk. Zo worden ze bijvoorbeeld geraakt in hun vleugel en kunnen niet meer verder vliegen.1

POLITIEKE VRAGEN

De Partij voor de Dieren stelde de volgende vragen aan het provinciebestuur van Zuid-Holland1:

 1. Bent u bekend met de beelden van Animal Rights?
 2. Bent u met ons van mening dat hier sprake is van onnodig lijden van dieren, wat verboden is? Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom wordt er gejaagd in het broedseizoen?
 4. Bent u met ons van mening dat de jacht tijdens het broedseizoen een enorme verstoring van ook andere beschermde dieren met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe komt het dat er steeds zoveel gewonde ganzen achterblijven in Reeuwijk?
 6. Wordt er door provinciale handhavers tegen opgetreden en zo nee, waarom niet? Zo ja, is er proces-verbaal opgemaakt?
 7. Wordt er opgetreden tegen de dumping van geschoten ganzen bij particulieren? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om naar aanleiding van deze ernstige incidenten het toezicht en de handhaving in het gebied te intensiveren? Zo nee, waarom niet?
 9. Wij hebben vernomen dat de provincie het Natura-2000 gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein verhuurt aan jagers. Is deze informatie juist? Zo ja, waarom?
 10. Zo ja, bent u met ons van mening dat dit een enorme verstoring oplevert van de beschermde dieren in de Natura 2000-gebieden, zeker in het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?
 11. Wat vindt u van de in de toelichting genoemde duurzame en diervriendelijke oplossing om overlast van ganzen te voorkomen? En bent u bereid het beleid te gaan aanpassen en een diervriendelijker provinciaal beleid te gaan voeren? Zo nee, waarom niet?
 12. Bent u bereid inspanningen te verrichten om een te komen tot een ‘landscape design’, zoals beschreven in de toelichting? Zo nee, waarom niet?

Oplossing: veranderende landbouw

In tegenstelling tot veel andere vogels, zoals weidevogels, doen ganzen het uitermate goed op het rijke voedselaanbod dat de moderne landbouw ze in toenemende mate biedt. Door intensieve bemesting van het boerenland, zijn de Nederlandse akkers groen en eiwitrijk. Zolang er voldoende voeding en broedplekken voor ganzen zijn, zullen populaties ganzen zich razendsnel herstellen en blijven doorgroeien. Jacht heeft dan geen enkele nut.

De enige échte oplossing is een veranderende landbouw, die niet is gericht op maximale productie, maar op zorg voor de omgeving. Er moet voedsel geproduceerd worden met oog voor de natuur. Minder intensief, weg van de agrarische industrie. Animal Rights pleit voor een andere inrichting van het landschap als duurzame en diervriendelijke oplossing. Met behulp van de juiste landinrichting, in combinatie met alternatieve methoden, kan het gedrag van ganzen worden gestuurd en daarmee overlast worden voorkomen. Lees hier meer over ganzen in Nederland.