Main content

Inhoud

Petitie tegen de jacht op vossen met kunstlicht

Nieuws: 28 september 2017
Jacht

Ondanks bezwaren van Animal Rights en Dierbaar Flevoland heeft de Provincie Flevoland toch een ontheffing verleend die de jacht op vossen met kunstlicht toestaat. De jagers mogen hier nog geen gebruik van maken zolang er geen werkplannen zijn ingeleverd ter goedkeuring. De dierenorganisaties hebben beroep aangetekend tegen het besluit en roepen hun achterban op om de petitie tegen de vossenjacht te tekenen.

Beroep

Animal Rights directeur Robert Molenaar: “We hebben de ontheffing in een eerder stadium aangevochten en krijgen op alle punten gelijk. Toch heeft de Provincie Flevoland de ontheffing verleend. Dierbaar Flevoland heeft inmiddels beroep ingesteld.”

Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht.

Robert Molenaar, Animal Rights

Dierenleed

De dierenorganisaties zijn tegen de jacht omdat ze bang zijn dat gewonde dieren in de nacht verdwijnen en langzaam wegkwijnen. Bovendien horen wilde dieren in ons land. Dat houdt ook in dat ze een (eigen) plek hebben in het landschap en in principe met rust moeten worden gelaten.

Molenaar: "Wij pleiten voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren meegenomen wordt."

Petitie

Inmiddels hebben al meer dan 12.000 mensen de petitie tegen de vossenjacht ondertekend. Tekenen is nog mogelijk!