Main content

Inhoud

Hetze tegen de vos

Nieuws: 10 juli 2017
Jacht

Animal Rights en Dierbaar Flevoland begrijpen niks van het besluit van de Provincie Flevoland om de vossenjacht in de Provincie Flevoland met kunstlicht toe te staan. Inmiddels hebben al 10.000 mensen de petitie getekend tegen de vossenjacht.

Animal Rights directeur Robert Molenaar: “We hebben de ontheffing aangevochten en krijgen op alle punten gelijk. Toch geeft de provincie de jagers een vrijbrief om op vossen te knallen.”

Procedure

Op 1 februari 2017 hebben de dierenrechtenorganisaties bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een ontheffing aan jagers voor het 's nachts afschieten van vossen met behulp van kunstlicht. In een straal van maar liefst 5 km om kippenboerderijen met vrije uitloop zouden vossen hun leven niet meer zeker zijn. De vossen zouden schade aanrichten door kippen te stelen of dood te bijten. 1

Jagers krijgen vrijbrief om te knallen op vossen

Robert Molenaar, Animal Rights

Geen deugdelijk hekwerk

Op basis van onderzoek uitgevoerd door Dierbaar Flevoland was echter gebleken dat tenminste 12 van de 17 bedrijven geen deugdelijk hekwerk hadden. De vossen konden in veel gevallen ongehinderd bij de kippen komen. Geen wonder dat deze dieren, die niets anders doen dan hun normale gedrag vertonen, schade aanrichten.

Advies

Naar aanleiding van ons gezamenlijke bezwaar is een commissie ingesteld om advies uit brengen. In de daaropvolgende hoorzitting is naar de argumenten van alle betrokken partijen geluisterd. De commissie heeft vervolgens advies uitgebracht en ons bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaard. Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland is geadviseerd dit advies over te nemen.

Vossen zijn schitterende dieren die bij ons landschap horen

Robert Molenaar, Animal Rights

Argumenten

Volgens het advies had de provincie Flevoland onvoldoende aangetoond dat de ontheffing noodzakelijk is om ernstige schade te voorkomen. Ook is onvoldoende onderbouwd dat het plaatsen van een goed hekwerk te kostbaar zou zijn. De commissie vroeg zich bovendien af hoe de provincie de 5 km zone kon rechtvaardigen.

Tenslotte vond de commissie dat periode waarin niet geschoten wordt omdat de vossen dan drachtig zijn of jongen hebben in de ontheffing opgenomen zou moeten worden en vond zij dat de eisen aan een deugdelijk hekwerk en goed afsluitbare nachthokken duidelijk in de ontheffing moeten staan.

Gelijk gehaald

Wij zijn heel blij met dit advies, omdat wij op de belangrijkste punten in het gelijk gesteld worden. GS heeft het advies echter slechts ten dele overgenomen en ons bezwaar slechts deels gegrond verklaard. Vervolgens is alle mogelijke moeite gedaan om zo min mogelijk met het advies te doen en de ontheffing ongewijzigd in stand te laten.

Toch ontheffing

Wij zijn zeer teleurgesteld over dit besluit. Inmiddels voor de vijfde keer in twee jaar tijd heeft een hoorcommissie of de rechtbank de provincie Flevoland op de vingers getikt wegens onvolledige, onzorgvuldig of onjuiste ontheffingen. Nog wil de provincie Flevoland de fouten niet erkennen en legt zij adviezen naast zich neer.

Wij gaan door

Dierbaar Flevoland stapt naar de rechtbank met als doel het schorsen van de ontheffing.
Molenaar: “We gaan de petitie aanbieden en proberen GS nogmaals te overtuigen van onze standpunten. Vossen zijn schitterende dieren die bij ons landschap horen.”