Main content

Inhoud

Rechter wijst verzoek toe: afschot damherten ligt stil

Nieuws: 18 februari 2021
Jacht

Het afschot van alle damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat voorlopig niet door. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit gisteren geschorst. De provincie Zuid-Holland had eind vorig jaar opdracht gegeven om alle 39 damherten dood te schieten wegens verkeersveiligheid en landbouwschade. Dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life kwamen in het geweer tegen dit besluit. De organisaties: “Wij hebben de rechter gevraagd het besluit te schorsen en dat is nu gebeurd. Dit is een eerste stap in de goede richting. De damherten zijn voorlopig veilig.”

Lees ook: damherten Hoeksche Waard krijgen de kogel

Dit is een eerste stap in de goede richting. De damherten zijn voorlopig veilig.

Animal Rights & Fauna4Life

NEGEN DAMHERTEN GEDOOD

Volgens het provinciebestuur is een aantal damherten zo’n 20 jaar geleden ontsnapt en is hieruit een verwilderde populatie ontstaan. Verwilderde dieren zijn niet beschermd, zodat de provincie de hele groep wil laten uitroeien. Volgens de organisaties is het helemaal niet zeker dat het hier om ontsnapte en verwilderde dieren gaat. Ook bij de provincie is slechts sprake van ‘vermoedens’. De organisaties vinden dat de dieren na 20 jaar als wilde dieren aangemerkt moeten worden, waardoor ze wel degelijk als beschermd moeten worden beschouwd. De damherten wijken in gedrag en uiterlijk ook niet af van andere wilde damherten. Bovendien is elk wild damhert in Nederland een nakomeling van ooit ontsnapte of uitgezette exemplaren.

“Het gaat hier om een juridisch onderscheid, maar dit onderscheid is belangrijk, omdat er bij het afschot van inheemse beschermde diersoorten aan meer voorwaarden moeten worden voldaan, zoals het overwegen van alternatieve maatregelen. Deze voorwaarden legt de provincie nu zonder pardon naast zich neer”, aldus Pauline de Jong van Fauna4Life.

Tijdens de zitting bleek dat sinds half januari jagers in de Hoeksche Waard 26 keer op pad zijn geweest en 9 damherten hebben gedood.

UPDATE SEPTEMBER (POINTER)

Het onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) kreeg een document in handen waaruit blijkt dat jagers in de Hoeksche Waard damherten zien als inheems. Opmerkelijk, want de provincie blijft volhouden dat het hier om verwilderde dieren gaat. Hoe kan dat?

BESTUURLIJK STILZITTEN

Ook als de provincie wel kan bewijzen dat het om ontsnapte en verwilderde dieren gaat, weet zij al 20 jaar dat deze damherten in de Hoeksche Waard leven. In al die jaren zijn alternatieve maatregelen voor afschot niet onderzocht en zijn andere opties, zoals anticonceptie of het vangen en verplaatsen van de damherten niet overwogen. De mooie woorden in het coalitieakkoord over diervriendelijke maatregelen ten spijt.

Jessica Smit van Animal Rights: “Na 20 jaar bestuurlijk stilzitten vindt de provincie het gerechtvaardigd om alle damherten dood te schieten. Dat kan natuurlijk niet. De provincie heeft een bestuurlijke en morele plicht om te kiezen voor de meest ethische en diervriendelijke oplossing. Dat is wel het minste wat wij van onze bestuurders mogen verwachten. Voor Animal Rights is elk dier is een individu met recht op leven en welzijn."

Na 20 jaar bestuurlijk stilzitten vindt de provincie het gerechtvaardigd om alle damherten dood te schieten. Dat kan natuurlijk niet.

Jessica Smit, Animal Rights

GEVOLGEN VAN DE UITSPRAAK

De damherten in de Hoeksche Waard moeten sinds gisteren met rust gelaten worden. Dit geldt tot zes weken, nadat de rechter in de bodemprocedure inhoudelijk uitspraak heeft gedaan.