Main content

Inhoud

NVWA opnieuw laks, in rechtszaal beweert NVWA handhaving onmogelijk

Nieuws: 24 mei 2023
Slacht

Op dinsdag 23 mei ging Animal Rights samen met onze advocaten op pad naar de Rechtbank in Den Haag. Wij waren aanwezig bij de zitting omtrent de voorlopige voorziening die Animal Rights heeft aangevraagd vanwege het gebrek aan handhaving vanuit de NVWA op schaaphouder Worst, die zijn dieren volgens de stichting inadequaat beschermt tegen de wolf. De NVWA acht het onnodig te handhaven en ziet geen overtredingen, ook wordt de schaaphouder in dit verhaal het 'slachtoffer' genoemd door de NVWA.

Richtlijnen niet nageleefd

Ten tijde van het handhavingsverzoek sprong deze schapenhouder er in de media uit doordat zijn schapen maar liefst acht (inmiddels tien) keer waren gepredeerd door de wolf, waarbij telkens onvoldoende maatregelen waren genomen om de wolf buiten te houden. Dat is een overtreding van Europese en nationale wetgeving, want een dierenhouder is verplicht zijn dieren tegen roofdieren te beschermen. Hoe dat dient te gebeuren is aan de dierenhouder, maar dat het dient te gebeuren is glashelder.

Om schapenhouders te helpen bij de uitvoering van deze wettelijke beschermingsplicht heeft hét samenwerkingsverband van provincies, BIJ12, uitgebreide en duidelijke richtlijnen gesteld aan hoe predatie effectief kan worden tegengegaan. Deze richtlijnen heeft de schapenhouder ten minste acht keer niet nageleefd, zo blijkt uit taxatierapporten over de schade en uit verklaringen van een wolvenconsulent. Dat betekent dat er sprake is van herhaalde overtredingen van de beschermingsplicht voor een dierenhouder, waartegen de NVWA verplicht is handhavend op te treden, zodat aan de voortdurende overtredingen een einde komt.

Onverschillige houding NVWA

Nadat de zitting van start gaat en de advocaat van Animal Rights onze pleitnota heeft voorgelezen wordt al gauw duidelijk dat de NVWA het niet ziet zitten om de geringste verantwoordelijkheid op zich te nemen. Volgens de NVWA kan je namelijk niet “het onmogelijke eisen”. De vertegenwoordigers van de NVWA geven aan dat er onder andere “geen handhaafbare overtredingen zijn of worden begaan”, het “spoedeisende belang van handhaven ontbreekt” en de heer Worst “het slachtoffer is in de huidige situatie”.

In het verweer van de NVWA wordt tevens aangegeven dat de heer Worst "tegen zijn wil bij deze zitting zit". De schapen die tegen hun wil worden gehouden en daardoor weerloos zijn tegen roofdieren, worden in deze uitspraak vergeten.

Er wordt vanuit de NVWA beweerd dat Nederland in een transitieperiode zit als het gaat om de wolf en er om deze redenen niet gehandhaafd kan worden. De wolf is namelijk nieuw in Nederland, althans, als je de NVWA moet geloven. Het is immers toch al 8 jaar geleden sinds de wolf is teruggekeerd naar Nederland, dit nadat het dier hier volledig was uitgeroeid door de mens. Ongeacht de tijdelijke afwezigheid van de wolf in Nederland, geldt nog altijd de verplichting als dierhouder om jouw dieren te beschermen tegen roofdieren. Hier onder valt ook de wolf.

Luister hier naar wat onze advocaat Cindy van de Ven te zeggen heeft over de zaak!

Wat voor nut heeft een organisatie als de NVWA nog?

Animal Rights is al jaren bezig om de tekortkomingen van de NVWA naar buiten te brengen. Wij proberen er via de juridische weg voor te zorgen dat de partij wiens verantwoordelijkheid het is om op overtredingen in de vee-industrie te handhaven dit dan ook daadwerkelijk doet.

Door deze jaren heen hebben we talloze gevallen van nalatigheid door de NVWA vastgesteld, zoals kreupele, zieke varkens die goedgekeurd worden voor transport. Het is volgens Animal Rights onacceptabel, en dieptriest dat de NVWA zo veel steken laat vallen. De NVWA geeft een vreselijke industrie de ruimte om buiten de wet te opereren.

De grootste slachtoffers van het karige handelen van de NVWA zijn nog altijd de dieren.

Uitspraak

De uitspraak van deze zaak zal op 6 juni plaatsvinden. Wij hopen dat de rechter inziet dat wanneer men dieren houdt, deze dieren volgens de wet ook beschermd moeten worden.

Lees in dit artikel uitgebreid over de zaak.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer