Main content

Inhoud

Opnieuw vernietigend rapport over NVWA

Nieuws: 5 februari 2021
Slacht

“Door disproportioneel handelen van de NVWA en doordat NGO's zoals Animal Rights WOB-verzoeken doen, ontstaat een verkeerd beeld van de sector waardoor er imagoschade plaatsvind", verklaart Gert-Jan Oplaat, oud VVD-Tweede Kamerlid en voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) in een artikel op Pluimveeweb met de kop ‘Vooral boeren de dupe van onwerkbare situatie binnen NVWA’. 1 Zoals zo vaak zien de uitbuiters van dieren zichzelf als slachtoffer.

Het is een reactie op het zoveelste vernietigende rapport over het functioneren van de NVWA, deze keer getiteld '‘Op weg naar een vitale organisatie dierenwelzijn’. 2

Twee citaten uit het rapport vallen op:

“Binnen de (algemene) teams bestaat een stevige opvatting over de teams Dierenwelzijn. Een deel van de inspecteurs geeft aan dat zij hun eigen taak en rol zien binnen de kaders van preventie, toezicht en handhaving. Daarentegen zien een aantal van hen de teams Dierenwelzijn als een handhavingsmachine. Meedogenloos, hard en repressief en dus strijdig met de rol opvatting in de algemene teams.”

“Ten tweede trof ik geëmotioneerde medewerkers aan die ook niet meer willen samenwerken met de teams Dierenwelzijn. Deze medewerkers hanteren de opvatting dat de teams Dierenwelzijn volledig moeten worden samengevoegd met de andere teams en dat er schoon schip moet worden gemaakt. Zij geven aan klaar te zijn met collega’s die de veehouderij zo zwaar aanpakken en misschien zelfs wel stuk maken.”

Het beeld dat ontstaat is dat een groot deel van de NVWA zichzelf, net als de minister en het ministerie van LNV, ziet en gedraagt als lakeien van de vee-industrie, terwijl alleen de teams Dierenwelzijn bereid zijn om daadwerkelijk op te treden tegen de structurele misstanden en excessen in de veehouderij.

De oplossing is in de kern eenvoudig: De controle op dierenwelzijn (en wat Animal Rights betreft op het respecteren van dierenrechten) moet weg gehaald worden bij het ministerie van Dierenleed LNV en onafhankelijk worden. Het is volstrekt absurd dat de organisatie die over het welzijn van miljoenen dieren in Nederland moet waken, is ondergebracht bij het ministerie dat de uitbuiting van deze dieren faciliteert en propageert.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer