Main content

Inhoud

Nooit eerder getoonde beelden van apenhel BPRC

Nieuws: 11 juni 2024
Dier­proeven

In Rijswijk bevindt zich het grootste apentestcentrum van Europa, het Biomedical Primate Research Centre (BPRC). Hier zitten java-apen (een bedreigde diersoort), resusapen en penseelaapjes opgesloten. Rowena Vanroy, campagnecoördinator Animal Rights: “Het BPRC is de grootste speler in apenexperimenten in Europa. Wij voeren al jaren campagne tegen deze schande. Het BPRC moet gewoon dicht.”

Dronebeelden

Nooit eerder werd getoond hoe enorm de apenhel precies is. Nieuwe dronebeelden tonen vijf gebouwen. Volgens een kaart van het BPRC omvat elk gebouw vier apenverblijven. In totaal bevatten deze volgens de laatste cijfers 944 dieren.

Apendealer

Elk jaar worden er bij BPRC 150 tot 200 apen gebruikt in vaak dodelijke experimenten. Ze worden bijvoorbeeld ziek gemaakt met vogelgriep, tbc of malaria, of ze krijgen experimentele medicijnen toegediend waardoor ze in shock kunnen raken.

Daarnaast fokt het BPRC ook apen om door te verkopen aan andere laboratoria, zoals bijvoorbeeld aan de KU Leuven waar de dieren gruwelijke hersenexperimenten worden aangedaan.1

In 2023 werden er onder andere experimenten goedgekeurd waarbij het BPRC tientallen apen mag besmetten met malaria, dengue of coronavirussen. Ze moeten invasieve handelingen ondergaan. Soms wordt er onder verdoving een temperatuurmeter geïmplanteerd in de buikholte. Of ze worden regelmatig verdoofd voor bloedafname, het afnemen van monsters, het schoonspoelen van de longen, scans en huidbiopten. Voor een experiment rond tuberculose worden honderden dieren besmet. Ze krijgen symptomen zoals gewichtsverlies, verlies van eetlust, longontsteking, kortademigheid en verminderde alertheid.2

Aantal apenexperimenten stagneert

Het afbouwplan voor de apen bij BPRC loopt ten einde. BPRC heeft het aantal apen in haar instelling inderdaad verminderd. Het doel was de kolonie terug te brengen naar 1000 individuen in 2025. Volgens de laatst beschikbare cijfers van 2022 waren het er 944. BPRC zegt ook het aantal experimenten te zullen verminderen naar het gewenste aantal van 150 per jaar. Volgens de laatst beschikbare cijfers is dit nog niet het geval. In 2022 werden er nog steeds 180 experimenten op apen uitgevoerd.1

Voorlopig is er nog geen verdere reductie van het aantal dierproeven voor na 2025 vastgesteld. Wel is er een commissie opgericht die de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen onderzoekt en eind 2024 hierover verslag zal uitbrengen. De insteek van het ministerie is dat deze reductie geen gevolgen mag hebben voor het onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen.2

Animal Rights is van mening dat de apentesten niet de gouden standaard zijn die ze beweren te zijn. BPRC voert inmiddels al tientallen jaren proeven uit op apen voor MS, malaria en tbc, maar dit heeft niet geleid tot het oplossen van deze ziektes. De enige acceptabele vervolgstap is het volledig stopzetten van de apentesten en omschakelen naar alternatieven.

Rechtzaak ongeriefscore

In 2023 trok Animal Rights naar de rechtbank, omwille van een nieuw experiment bij het BPRC. De onderzoekers gaan bij 108 aapjes MS-symptomen opwekken, wat leidt tot verlamming, blindheid en evenwichtsstoornissen. De onderzoekers bestempelden de lijdensweg die de apen hiervoor moeten doorstaan slechts als "matig ongerief". Onacceptabel vindt Animal Rights. Het apenleed moet als ernstig worden ingeschat. Door deze zaak voor te leggen aan een rechter hoopt Animal Rights een precedent te kunnen scheppen voor toekomstige aanvragen.

Geen transparantie

Ook BPRC is een van de dierproefnemers in Nederland die in beroep gaat tegen de openbaarmaking van documenten waaruit we meer kunnen leren over de experimenten die zij uitvoeren. Ze ontzegt dierenrechtenorganisaties zoals Animal Rights het recht op informatie over lopende projecten, welke inbreuken de NVWA vaststelt tijdens inspecties, waar de dieren vandaan komen en waar ze naartoe gaan, hoe het goedkeuringsproces van hun experimenten verloopt, … Onze WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) leiden steevast tot lange juridische procedures. Toch is het belangrijk dat we deze strijd blijven voeren!

Een van de meest efficiënte manieren om op te komen voor proefdieren is door voor hen te strijden in de rechtbank. Onze crowdfunding kan je hier vinden: Steun de dieren in de rechtbank! en direct steunen kan je via deze link.