Main content

Inhoud

Crowdfunding: help met de juridische strijd tegen dierenleed!

Nieuws: 30 mei 2024
Animal Rights

CROWDFUNDING GROOT SUCCES!

Juni was onze crowdfunding maand. Met de actie Help met de juridische strijd tegen dierenleed hoopten we voldoende geld in te zamelen om onze rechtszaken te kunnen blijven bekostigen. Met veel dankbaarheid kunnen we laten weten dat jullie steun enorm is geweest! We hebben het geweldige bedrag van 18.047 euro opgehaald!

Samen voeren we de belangrijke strijd voor dierenrechten en blijven we de gruwelijke missstanden aanpakken! Een strijd die jammer genoeg nog altijd broodnodig is en een lange adem vergt.

Susan Hartland, directeur Animal Rights: “Veel mensen kennen ons van onze undercoverbeelden in stallen en slachthuizen, rapporten, artikelen, petities en demonstraties. Daarnaast is één van de krachtigste instrumenten die we gebruiken het rechtssysteem. Een krachtig hulpmiddel om de visie en het gedrag tegenover dieren te veranderen, illegale activiteiten te stoppen, dierenbeulen voor de rechter te slepen, ervoor zorgen dat bestaande wetten worden nageleefd en gerechtigheid voor de dieren te eisen. Of dieren nu worden gebruikt voor voedsel, mode, experimenten, amusement of in de huisdierenhandel, wij strijden voor de wettelijke bescherming die deze dieren hard nodig hebben en verdienen. Wij strijden voor een rechtvaardiger wereld voor elk individu, ongeacht de soort.”

CROWDFUNDING

Advocaten en rechtszaken leveren niet alleen successen op, ze kosten ook veel geld. Om het komende jaar door te blijven gaan, hebben we je hulp nodig!! Daarom is Animal Rights een crowdfunding gestart. Als je het net als ons belangrijk vindt dat dieren een stem krijgen in de rechtbank, dan kun je onze crowdfunding hier steunen.

Animal Rights en Wet & Recht

Industrieën die dieren gebruiken, doen vrijwel alles wat ze willen met dieren. Als er een "sociaal aanvaardbaar" doel achter zit, wordt gewetenloos dierenleed genegeerd en als normaal beschouwd in deze zelfregulerende industrieën. Naast het wijdverspreide misbruik dat plaatsvindt overal waar dieren worden geobjectiveerd en gebruikt voor winst, geven deze industrieën openlijk toe - en het publiek kan dat dankzij ons onderzoek met eigen ogen zien - hoe wreed de standaardpraktijken zijn.

Uiteindelijk zorgt het commercialiseren van dieren ervoor dat ze lijden, en dat terwijl ze het verdienen om vrij van uitbuiting en schade te leven. Terwijl we werken aan het bereiken van hun vrijheid, gebruiken we samen met onze juridische teams van Utopie Advocaten en Fidelitas Advocaten alle juridische instrumenten die ons ter beschikking staan om gerechtigheid te brengen en wetsovertreders en misbruikers verantwoordelijk te houden voor hun daden. Niet-menselijke dieren hebben ons heel hard nodig om hen te verdedigen via juridische stappen. Dit doen we onder meer door hun belangen voor de rechtbank te brengen om ervoor te zorgen dat bestaande wetten op democratische en rechtvaardige wijze worden gehandhaafd.

Dit kunnen wij niet zonder jouw hulp! Zelden worden zaken snel afgehandeld. Rechtszaken kunnen soms wel jaren aanslepen. Het gerechtelijk systeem werkt langzaam. We wachten regelmatig op de overdracht van documenten, op rechtszittingen, op gerechtelijke uitspraken en moeten beroepsprocedures afwachten.

WERKEN AAN DE BESCHERMING VAN DIEREN

Elke dag werken we aan de bescherming van dieren door het inzetten van juridische mogelijkheden. Dit zijn enkele voorbeelden van wat wij doen:
• baanbrekende rechtszaken indienen om dierenmishandeling te stoppen en de grenzen van wetten ter bescherming van dieren te verleggen
• werken aan het creëren van nieuwe wetten of het versterken van bestaande wetten tegen wreedheid
• de federale overheid en toezichthoudende organisaties aanmoedigen om de bestaande dierenbeschermingswetten te handhaven
• klachten indienen op basis van informatie, onderzoek en / of videobewijs van dierenmishandeling of illegale handelingen die dieren schade toebrengen
• klachten indienen op basis van de milieubeschermingswetten
• aanklachten indienen tegen onrechtmatige vergunningen
• ervoor zorgen dat de bestaande dierenbeschermingswetten worden nageleefd
• samenwerken met andere organisaties, politieke groeperingen en individuen om zaken aan te spannen waarin mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden die dieren schaden
• precedenten scheppen zodat die in de toekomst in het voordeel van de dieren kunnen worden gebruikt
• vechten voor transparantie van wrede industrieën

Een aantal voorbeelden van de kosten die wij maken door juridische acties zijn:
• communiceren met rechtbank of commissie
• communiceren met en advies geven aan client
• beroepschrift opstellen
• bestuderen van dossiers
• warboel van informatie na nieuw besluit analyseren
• zittingen bijwonen
• collegiaal overleg plegen over mogelijkheden incidenteel hoger beroep
• pleitnotitie schrijven
• bestuderen uitspraak / beslissing
• overleggen met deskundigen
• advies vragen
• ontheffingen eisen
• dossiers opvragen, advies / terugkoppeling vragen (bv. handhavingsverzoeken)

Ons kleine team maakt lange dagen met het schrijven van aanvragen, het doorlezen van soms honderden pagina's aan documenten en wetten, het onderzoeken en opstellen van standpunten om zaken te presenteren, het bijwonen van hoorzittingen, het schrijven van bezwaarschriften en nog veel meer.

Dit werk kan uitputtend zijn, vooral omdat we proberen onze kleine middelen te maximaliseren om het op te nemen tegen een grote, goed gefinancierde en geoliede industrie die dieren uitbuit en schade toebrengt.
Maar elke keer als we een nieuwe donatie zien binnenkomen, of het nu voor €5 of €5,000 is, geeft dat ons moed, omdat het ons laat weten dat we niet alleen staan in deze strijd.
Jouw gift helpt Animal Rights om te blijven vechten voor de wettelijke bescherming van elk dier, om individuen en industrieën verantwoordelijk te houden en om gerechtigheid voor de dieren te bereiken. Dat terwijl we werken aan ons uiteindelijke doel: rechten voor alle dieren zodat ze vrij van uitbuiting, wreedheid en verwaarlozing kunnen leven.

Dieren zijn te kwetsbaar, hun lijden is te ernstig en de hoeveelheden waarin we ze schade toebrengen zijn te groot om niet elke gelegenheid te gebruiken om ze te beschermen of gerechtigheid te eisen. Sluit je alsjeblieft bij ons aan in deze strijd!

Planning van onze crowdfundingmaand juni:

Week 1: deze week lanceren we onze crowdfunding met een algemene voorstelling van wat wij allemaal doen op juridisch vlak. We vertellen waarom juridische acties zo hard nodig zijn, wat de uitdagingen zijn en waar we succes behaald hebben. En natuurlijk hoe jij samen met ons het verschil kan maken en de dieren kan helpen!

Week 2: deze week kom je alles te weten over de juridische acties die wij ondernemen tegen de jacht. We laten jullie kennis maken met een aantal zaken die we hebben aangespannen, welke rechtszaken nog lopen en welke successen we behaald hebben.

Week 3: deze week vertellen we je alles over onze campagne tegen dierproeven. We nodigen je ook uit om deel te nemen aan onze Q&A en we demonstreren bij apenhandelaar Hartelust in Tilburg.

Week 4: deze week laten we jullie nogmaals zien waarom onze rechtszaken tegen de slachthuizen zo hard nodig zijn met veel undercovermateriaal. Op onze sociale media kan je ook deelnemen aan onze popup quiz.

MAANDELIJKSE GIFT

Een maandelijkse gift is de beste manier om ons te helpen de dieren te verdedigen via het rechtssysteem. Dankzij jouw maandelijkse steun kan Animal Rights snel en effectief handelen wanneer het leven van de dieren op het spel staat. Met jouw trouwe, standvastige steun kunnen we onze energie en middelen inzetten tegen dierenmishandeling en onrecht.

Wil jij je ook inzetten voor dierenrechten door maandelijkse donateur te worden? Tijdens de maand juni krijgt elke nieuwe maandelijkse donateur een mooi stickerpakket met 10 stickers cadeau! Elk stickerpakket is anders. Word nu maandelijks donateur en laat je verrassen!