Main content

Inhoud

Na gemeente wil ook provincie “nooit meer ‘Knorhof’!”

Nieuws: 25 april 2023
Slacht

Op 27 juli 2017 brandde de ‘Knorhof’ - een varkensfabriek van de familie Straathof, nu Sebava - tot op de grond toe af. Ruim 20.000 varkens kwamen daarbij om het leven. Komende zomer is dat zes jaar geleden.
Dat wil ook zeggen dat er al die tijd geen gebruik is gemaakt van de milieuvergunningen voor deze locatie. Op 7 maart 2023 maakte de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bekend dat ze het voornemen heeft deze vergunningen - daterend van 2010 en 2011 - in te trekken.

Lees ook: ANIMAL RIGHTS DIENT ONDERSTEUNENDE ZIENSWIJZE IN VOOR ‘NOOIT MEER KNORHOF’

Intrekkingsgronden

Een provincie kan een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu intrekken indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning en/of indien de inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest.
Deze intrekkingsgronden zijn beide op de ‘Knorhof’ van toepassing, de inrichting is namelijk door brand verwoest in 2017 en sindsdien is er geen gebruik meer gemaakt van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.
Tot op heden is er ook geen omgevingsvergunning verleend voor de herbouw.
De gemeente Buren, waar de locatie van de ‘Knorhof’ onder valt, heeft ondertussen een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd op grond waarvan intensieve veehouderij niet meer mogelijk zal zijn.

Ondersteunende zienswijze

Animal Rights diende eerder al een ondersteunende zienswijze in voor dit ontwerpbestemmingsplan van de gemeente en deed dat op 19 april opnieuw voor het ontwerpbesluit van de provincie.

We wijzen de provincie er onder andere op dat Straathof meerdere malen is veroordeeld en in Duitsland zelfs een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen.

In de periode 2007-2014 zijn er in Nederland ernstige overtredingen geconstateerd, met, wat wordt genoemd, ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg. Straathof kreeg onder meer forse boetes en er werd een voorwaardelijke stillegging opgelegd.

In de periode 2014-2018 zijn er in Nederland wederom ernstige overtredingen geconstateerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is bestuursrechtelijk opgetreden. Er is ook strafrechtelijk opgetreden.

In 2019 is varkenshouder Straathof veroordeeld tot 8 maanden cel wegens dierenmishandeling.

Ook wijst Animal Rights op de recente besluiten in Flevoland. Die provincie heeft ten aanzien van de vestiging te Creil, eveneens onder de vlag van Straathof/Sebava, reeds een aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd, alsmede de reeds verleende omgevingsvergunningen ingetrokken, op grond van de resultaten uit onderzoek in het kader van de Wet Bibob. Uit de in die procedure verkregen (vertrouwelijke) informatie zou zijn gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat deze vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Er is geen reden aan te nemen dat eventuele strafbare feiten niet ook zullen worden begaan wanneer het bedrijf in Gelderland zijn gewenste doorstart zou kunnen maken. Animal Rights acht de voorliggende intrekking dan ook een zeer effectieve preventieve stap.

Update

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij besluit van 26 september 2023 besloten om de omgevingsvergunningen in te trekken welke op 8 juni 2010 (met het kenmerk 2008-004452/MPM14030) en op 30 juni 2011 (met het kenmerk 2011- 007996/MPM22591) zijn verleend aan Knorhof BV (nu: Sebava BV) op de locatie Burensewal 3 te Kapel-Avezaath. Straathof & Co. hebben zes weken de tijd, tot 16 november, om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de rechtbank Gelderland.

Het kan lang duren voordat de zaak voorkomt. Daarom bestaat er de mogelijkheid om een verzoek te doen om een voorlopige voorziening dat het besluit tijdelijk uitstelt waardoor er geen gebruik van gemaakt mag worden. Dan moet er wel sprake zijn van een spoedeisende situatie en dat lijkt in het geval van de Knorhof niet het geval. De varkensfabriek brandde reeds in 2017 af en er is geen omgevingsvergunning voor herbouw.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer