Main content

Inhoud

Minder hazen, konijnen en eenden afgeschoten door corona?

Nieuws: 8 juli 2021
Jacht

In zeven provincies in Nederland zijn vorig jaar minder dieren doodgeschoten in het jachtseizoen dan in 2019. Dat blijkt uit de afschotcijfers die in deze provincies zijn gepubliceerd. Jessica Smit, campagneleider Ban de Jacht: “Het lijkt erop dat in heel Nederland in 2020 duizenden dieren minder zijn gedood in het jachtseizoen. Dat is goed nieuws, maar elk doodgeschoten dier is er nog steeds één te veel.” Afgelopen jaar was het ook voor jagers tijdens de lockdowns veelal verboden om in grote groepen op pad te gaan. Dat kan het verminderde afschot verklaren.

Elk doodgeschoten dier is er nog steeds één te veel.

Jessica Smit, Animal Rights

PLEZIERJACHT

In Nederland zijn er vijf diersoorten die 'vrij bejaagbaar' zijn. Deze soorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. In het jachtseizoen mag er door jagers gejaagd worden op eenden, konijnen, hazen, houtduiven en fazanten. Elk jachtseizoen worden er in heel Nederland om en nabij de 300.000 dieren doodgeschoten.

In elke provincie wordt jaarlijks het afschot gepubliceerd. Het gaat dan om cijfers die door jagers zelf zijn gerapporteerd. In Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Zeeland zijn in 2020 minder hazen, konijnen en eenden doodgeschoten. In sommige provincies gaat het om 300 minder, maar in andere om 2.000 tot 3.000 minder dieren dan in 2019.

Dieren in de natuur zijn er niet om achterna gezeten, doodgeschoten en geoogst te worden, maar enkel en alleen voor zichzelf.

Jessica Smit, Animal Rights

JAAR VAN DE WILDE EEND EN RODE LIJST

Vorig jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend wegens teruglopende aantallen. Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. In november werden hazen en konijnen toegevoegd aan de Rode Lijst. Ondanks oproepen van verschillende politieke partijen en een Kamermeerderheid gaat de jacht ook komend jachtseizoen door.

Minister Schouten laat eerst onderzoek doen naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst. Als daaruit blijkt dat het niet goed gaat met één van de vijf soorten op de lijst, wordt de jacht in 2022/2023 gesloten.

Lees ook: Rode Lijst is betrouwbaar, maar jacht gaat door.

Stop de hobbyjacht

Animal Rights is fel tegenstander van de plezierjacht. Smit: “Wij pleiten voor een volledig verbod op de plezierjacht. Vanuit het voorzorgsprincipe zou de jacht bij teruglopende aantallen van soorten meteen gesloten moeten worden. Daarnaast bestaan dieren in de natuur niet om achterna gezeten, doodgeschoten en geoogst te worden, maar enkel en alleen voor zichzelf.”

Lees ook: ban de jacht in het jaar van de wilde eend