Main content

Inhoud

Meer damherten na afschot: jacht werkt niet

Nieuws: 11 oktober 2019
Jacht

Afgelopen zaterdag demonstreerde Animal Rights tegen het afschot van de damherten in de Noord-Hollandse duinen. Een dag later werden de afschot- en telcijfers van afgelopen winter en lente gepubliceerd. Er zijn afgelopen winter weer honderden damherten doodgeschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, toch zijn er in de lente 159 meer dieren geteld dan vorig jaar.1 Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Na drie winters schieten en het doden van duizenden dieren, blijft de populatie damherten boven de 3000. Wij willen dat de plannen van de provincie onmiddellijk worden bijgesteld, er moet gekozen worden voor een niet-dodelijk en diervriendelijk beleid.”

Lees ook: Stop de massaslachting, geef damhert rust en ruimte

Er moeten veel meer dieren worden doodgeschoten dan aanvankelijk werd voorgesteld. Waarom worden de plannen van de provincie niet bijgesteld?

Jessica Smit, Animal Rights

AFSCHOT LEIDT NIET TOT EEN STRUCTURELE AFNAME

Sinds het besluit tot afschot werd genomen, is de populatie damherten niet afgenomen. In de winter van 2016/2017 zijn er 1.329 damherten geschoten. In de winter van 2017/2018 zijn er 1.440 dieren geschoten. Afgelopen weekend zijn de cijfers van 2018/2019 gepubliceerd: er zijn maar liefst 1.778 dieren afgemaakt.1 De afgelopen drie winters zijn er in totaal 4.547 dieren doodgeschoten en toch nemen de aantallen niet af. Bovendien mogen er volgens de plannen van de provincie, niet meer dan 1.200 dieren per jaar worden doodgeschoten.

Afschot leidt tot meer jongen, omdat er nog steeds voldoende ruimte en voedsel in het gebied aanwezig is. Hierdoor moeten er veel meer dieren worden doodgeschoten dan in de plannen wordt voorgesteld.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: "Alleen deze cijfers zouden al voldoende moeten zijn om te concluderen dat afschot niet de juiste aanpak is. Er moeten veel meer dieren worden doodgeschoten dan aanvankelijk werd voorgesteld. Waarom worden de plannen van de provincie niet bijgesteld?"

Niet-dodelijk en diervriendelijk beleid

Veel natuurgebieden in Nederland zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Bij conflicten, tussen mensen en dieren die in het wild leven, is er amper tolerantie voor deze dieren. De mens wordt neergezet als alleenheerser en menselijke belangen worden altijd zwaarder gewogen dan de belangen van dieren. Animal Rights wil dat belangen van álle dieren worden meegenomen bij beleidvorming en dat de massaslachting van de herten in de duinen stopt.

De Partij voor de Dieren heeft opgeroepen tot een jachtstop. Lees de vragen hier.