Main content

Inhoud

Mars: red de damherten

Nieuws: 11 juli 2019
Jacht

Op zaterdag 5 oktober, de dag na dierendag, organiseert Animal Rights een mars door de straten van Zandvoort. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven voor het doden van duizenden damherten in de Noord-Hollandse duinen over een periode van vijf jaar. Vorig jaar verschenen de eerste berichten in de media: er moeten duizenden damherten meer dood. De herten planten zich namelijk voort: een natuurlijk gegeven waar vooraf voor werd gewaarschuwd. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Het doden van duizenden dieren kan je niet wegzetten als natuurbeheer. Dit is niets anders dan een enorme slachting met maar één verliezer: levende, voelende wezens.”

Dit is niets anders dan een enorme slachting met maar één verliezer: levende, voelende wezens.

Jessica Smit, Animal Rights

WAAROM EEN MARS?

In 2016 is er besloten om de populatie damherten in de Noord-Hollandse duinen drastisch omlaag te brengen. In de Amsterdamse Waterleidingduinen zouden er 2885 dieren moeten worden doodgeschoten en in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1785. Vorig jaar verschenen de eerste berichten in de media dat er vele duizenden dieren extra afgeschoten moeten worden. De dieren planten zich namelijk voort: een natuurlijk gegeven waar vooraf voor werd gewaarschuwd.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Het doden van duizenden dieren kan je niet wegzetten als natuurbeheer. Dit is niets anders dan een enorme slachting met maar één verliezer: levende, voelende wezens.”

Wat willen wij?

Afschot brengt de natuur uit balans. Jacht zorgt voor overpopulatie, doordat het doden van grote aantallen dieren zorgt voor een geboortegolf onder de nog aanwezige dieren. Animal Rights wil af van de “soortenbescherming” uit de Wet natuurbescherming. Niet alleen soorten moeten bescherming krijgen, maar individuele dieren ook: zij hebben elk hun eigen belangen en behoeften. Een dier doden, om de soort of natuur te beschermen, gaat uit van een instrumentele kijk op dieren en een menscentrale visie. Ieder voelend wezen is een individu met waarde van zichzelf, onafhankelijk van zijn of haar nut voor anderen.

In 2017 organiseerde Animal Rights samen met De Faunabescherming en Animals Today ook een protest tegen het afschot van de damherten. De argumenten voor het drastisch omlaag brengen van de populatie zijn geen van allen houdbaar.

Wat gaan we doen? Programma.

  • 13:00 - Verzamelen stationsplein Zandvoort met infostands
  • 13:40 - Toespraak Jessica Smit, campagneleider Animal Rights
  • 13:45 - Start mars
  • 14:30 - Aankomst parkeerplaats Zuid
  • 14:45 - Toespraken (Fabian Zoon, Partij voor de Dieren Noord-Holland, Hans Bouma, theoloog, schrijver en dichter)
  • 15:15 - Voorzetten mars
  • 15:45 - Aankomst gemeentehuis
  • 15:45 - Zingen protestlied en toespraken
  • 16:15 - Voortzetten mars
  • 16:30 - Eindpunt Stationsplein Zandvoort

oproep demonstratie

Animal Rights roept iedereen op om op zaterdag 5 oktober met spandoeken en protestborden deel te nemen aan de mars. We verzamelen om 13 uur aan het Stationsplein in Zandvoort. Volg het event op Facebook voor de laatste updates.

Aansluiten

Organisaties die zich willen aansluiten bij de mars kunnen mailen naar info@animalrights.nl.