Main content

Inhoud

Krachtige statement tegen Straathof

Nieuws: 2 augustus 2018
Slacht

Op 27 juli kwamen bijna 300 mensen samen om de meer dan 20.000 varkens die precies een jaar eerder bij een stalbrand in Erichem levend verbrandden in het vuur of stikten in de vrijkomende dampen, te herdenken. De dieren zaten opgesloten om ongeïnformeerde of gewetenloze consumenten te voorzien van vlees en om de hebzucht van de Straathof familie te stillen. "De varkens hadden geen enkele mogelijkheid om te ontsnappen toen de brand uitbrak," zei Animal Rights directeur Susan Hartland.

De varkens hadden geen enkele mogelijkheid om te ontsnappen toen de brand uitbrak

Susan Hartland, Animal Rights

Herdenking en protest

Naast een wake voor de slachtoffers was deze bijeenkomst dus zeker ook een demonstratie om te protesteren tegen de plannen van Straathof om te herbouwen én uit te breiden én opnieuw varkens te slachtofferen.

Bijna 300 aanwezigen

De aanwezigen vormden een prachtige doorsnede van de bevolking, jong en oud, dierenrechtenactivisten van Burning Souls, Bite Back en Animal Rights, naast gedreven politici van de Partij voor de Dieren, en bezorgde buurtbewoners. Velen van hen waren eerder ook op 30 januari aanwezig toen de mogelijke herbouw werd besproken in een raadsvergadering in Maurik.

Sprekers

De sprekers bij de ruïnes van Knorhof aan de Burensewal, het doel van de mars, haalden herinneringen op aan undercoveracties in deze stal, Straathof’s beroepsverbod in Duitsland en aan de brand een jaar geleden, herinnerden een ieder aan de voortwoekerende stalbrand-epidemie en het gebrek aan actie van de Nederlandse regering, en bespraken de plannen van Straathof en de (politieke) reactie daarop.

Herbouw- en uitbreidingsplannen

Eind juni 2018, laat Adriaan Straathof weten dat de nieuwe Knorhof 3,7 hectare moet meten voor 5.000 fokzeugen en hun biggen, terwijl de oude stal 1,8 hectare groot was. Een fors grotere stal is volgens Straathof nodig om aan de veiligheidseisen te voldoen. Sebava BV, zoals het concern van Straathof inmiddels heet, belooft medio September 2018 een informatie avond over de herbouw te zullen houden.

De enige manier om dit werkelijk te stoppen is, stoppen met eten van vlees

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Nieuwe brand

Nog geen week na de herdenking-demonstratie in Erichem, kwamen op dinsdagnamiddag 31 juli, opnieuw 2500 varkens en een onbekend aantal biggen om bij een hevige brand in een varkensstal, deze keer in het Gelderse Didam. Dit is de negenentwintigste stalbrand van 2018 en daar zijn al bijna 100.000 dieren bij omgekomen. 1 Onze vrienden van Burning Souls houden aanstaande zaterdag een wake.

Go Vegan!

De stalbrand epidemie gaat gewoon door. Er is nauwelijks overheidsingrijpen, noch zijn er maatregelen door de varkensindustrie zelf. "De enige manier om dit werkelijk te stoppen is, stoppen met eten van vlees," zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.