Main content

Inhoud

Konijnen moeten dood voor potje golf in Zandvoort

Nieuws: 5 oktober 2022
Jacht

Vorige maand verleenden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een ontheffing voor het doden van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort. Animal Rights en Fauna4Life zijn hier fel tegen: de staat van instandhouding van het konijn is al zorgwekkend en bovendien is het terrein van de golfclub omsloten door het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid. De organisaties zijn van mening dat het spelen van een potje golf geen duizenden dierenlevens mag kosten en beraden zich op juridische stappen.

Zorgwekkende ontheffing

Konijnen op de Golf & Country Club in Zandvoort mogen bestreden worden met 'geweer, hond, fret, buidel en kunstmatige lichtbronnen'. Ook mogen 'vaste voortplantings- en rustplaatsen' vernield worden. Dat staat in een ontheffing die vorige maand is uitgegeven door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.1 De ontheffing was aangevraagd door de golfclub 'ter voorkoming en bestrijding' van schade. De golfclub had in de afgelopen jaren ook al een ontheffing ontvangen. Uit eigen telling blijkt dat tussen 2014 en eind 2021 3708 konijnen zijn gedood, gemiddeld 464 per jaar. Hiermee was de populatiegrootte 'onder controle', aldus de club zelf.

Hoewel het konijn op de 'rode lijst' staat, een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen, worden er toch ontheffingen verleend wanneer 'schade dreigt'. De regionale Partij voor de Dieren heeft inmiddels vragen gesteld, omdat de ontheffing duidelijk in tegenspraak is met de staat van het konijn in het bewuste gebied. In het Natura2000 Beheerplan Kennemerland-Zuid wordt de afname van het konijn in het gebied genoemd in de vijf belangrijkste knelpunten. Tijdens een werkbezoek in het teken van de gebiedsgerichte aanpak stikstof, natuurherstel en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland op 29 augustus kregen Statenleden te horen dat er bijna geen konijn meer in het duingebied is. Er zouden zelfs plannen klaarliggen om het konijn weer actief terug te brengen in de duinen.2

Ook Animal Rights en Fauna4Life vinden de ontheffing zorgwekkend. Niet alleen omdat het konijn op de rode lijst staat, maar ook omdat uit de tekst van de ontheffing blijkt dat andere, diervriendelijkere opties als het plaatsen van hekken, niet serieus worden overwogen. De organisaties overwegen naar de rechter te stappen.

Zorgen om het konijn: sinds 1950 is de populatiegrootte met maar liefst 68% afgenomen.

Potje golfen belangrijker dan levens

In de ontheffing die is verleend staan diverse argumenten voor het doodschieten van de konijnen vermeld die door de Golf & Country Club zijn aangedragen. Zo brengt het eet- en graafgedrag van de dieren schade toe aan het terrein. "Niet alleen kost het geld en mankracht om deze schade te herstellen, maar het heeft er in het verleden ook toe geleid dat het KLM Open Golf toernooi niet meer kon worden georganiseerd vanwege die schade. Dit heeft voor veel (financiële) schade gezorgd." Maar er is nog een andere vorm van schade. "De schade kan bijvoorbeeld ook bestaan uit het gebrek aan spelplezier voor bezoekers."1

Veel 'schade' dus: het bestaan van de konijnen kost de golfclub geld en de spelers hun spelplezier. Animal Rights is geschokt door de argumentatie in de ontheffing van Gedeputeerde Staten. Anna Krijger, interim campagnecoördinator: "Duizenden dierenlevens worden geofferd aan de hobby van een select groepje mensen. Dit is ronduit verwerpelijk. Het argument van 'gebrek aan spelplezier' zou lachwekkend zijn, als de zaak niet zo triest was. Het leven van een konijn is meer waard dan dit."

Tijdens het locatiebezoek van de toezichthouder wordt gesproken van ‘konijnenholen in de rough en langs de rand van de fairway en oppervlakkig gegraven kuiltjes en uitwerpselen rondom de holes'. Pauline de Jong, Fauna4Life: “Dit zijn zaken die je kan verwachten op een open terrein midden in het duingebied. Als een golfvereniging dergelijke sporen van de aanwezigheid van konijnen niet wenst, had deze locatie niet moeten worden gekozen.”

Kort geding tegen de staat

Eerder dit jaar spanden Fauna4Life en Animal Rights een kort geding aan tegen de staat om een einde te maken aan de zogeheten landelijke vrijstelling waardoor in geval van 'dreigende schade' het konijn nog steeds het hele jaar door, in heel Nederland, overdag mag worden doodgeschoten. Omdat konijnen op de rode lijst staan, besloot minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink de plezierjacht op konijnen niet te openen dit jachtseizoen. Maar door de landelijke vrijstelling worden konijnen nog steeds ongecontroleerd afgeschoten.

De rechter oordeelde dat de enige mogelijke conclusie is dat het konijn gevaar loopt en in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Toch blijft afschot, op basis van een zogeheten landelijke vrijstelling, gewoon mogelijk. De staat moet volgens de rechter in de gelegenheid worden gesteld om te komen tot zorgvuldige besluitvorming. Ook in deze zaak bereiden de organisaties verdere juridische stappen voor.