Main content

Inhoud

Jagers plaatsen korven voor eenden - om ze vervolgens dood te kunnen schieten

Nieuws: 27 januari 2023
Jacht

Beeld: screenshot video van JagersTV, 'Eendenkorven plaatsen'

Jagers maken graag goede sier met het plaatsen van broedkorven voor wilde eenden. Ze willen naar eigen zeggen het broedsucces van de dieren vergroten. In werkelijkheid willen ze natuurlijk dat er genoeg eenden zijn om op te kunnen schieten.

'Jagers doen meer' (om meer te kunnen jagen)

'Boeren houden van koeien' is inmiddels een even bekende als misleidende slogan. De campagne van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt moest verbloemen dat koeien voor ondernemers in de bio-industrie niets meer dan een wegwerpproduct zijn.

Jagers hebben een soortgelijke kreet op social media: #JagersDoenMeer. Hiermee wil de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de indruk wekken dat er vooral aan 'beheer' wordt gedaan en dat de jager zich actief inzet voor bijvoorbeeld het in stand houden van soorten.

Een van de activiteiten waar de jagers graag groots mee uitpakken is het plaatsen van broedkorven voor wilde eenden, zeker nu het broedseizoen weer voor de deur staat. "Onze inspanningen om broedkorven te plaatsen zijn gericht op het vergroten van het broedsucces van de wilde eend. De boven water gelegen broedkorven bieden onderdak en bescherming tegen predatoren en weersomstandigheden aan onze broedende eenden," aldus de website van de jagersvereniging.1

Een nobele daad, zo lijkt het. Animal Rights denkt daar anders over. Campagnecoördinator Anna Krijger: "Ten eerste is het een prachtige marketingtruc. De publieke opinie keert zich steeds meer tegen de plezierjacht en op deze manier proberen de jagers hun imago op te poetsen. Straks mogen de dieren de jagers nog gaan bedanken voor hun goedertierenheid." En er is nog een reden waarom de heren (en een enkele dame) zo graag willen dat het broedseizoen succesvol verloopt. "Hoe meer eenden, des te meer er te jagen valt. Als het de jagers echt om het welzijn van de eenden te doen was, dan hielden ze wel op met jagen," aldus Krijger.

Lees ook: De 7 grootste misverstanden over de jacht.

Steeds minder wilde eenden in Nederland

Sinds 1990 is ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40 procent gedaald. Ondertussen is de wilde eend één van de meest bejaagde diersoorten van Nederland. De wilde eend mag ter amusement bejaagd worden tussen 15 augustus en 31 januari. Er mag dan ook gebruik worden gemaakt van levende lokdieren. Hun vleugels mogen zelfs gekortwiekt zijn.

"Ondanks dat de wilde eend nog steeds één van de meest voorkomende watervogels is, is er in Nederland een daling in aantallen broedparen te zien. Uit eerder onderzoek van Sovon blijkt dat de lage kuikenoverleving een waarschijnlijke oorzaak is van de afname. Op het moment gaat minstens 60% van de natuurlijke nesten verloren. Door hierop in te spelen met kunstnesten denken we dit percentage drastisch te kunnen verlagen."1

Nee, dit citaat is niet afkomstig van een medewerker van een dierenrechtenorganisatie, maar opnieuw van de website van de jagersvereniging. Anna Krijger: "Je zou er ook voor kunnen kiezen om de eenden niet dood te schieten. Hoe meer volwassen eenden, des te meer succesvolle broedparen. Animal Rights is benieuwd of de jagersvereniging dat wil overwegen."