Main content

Inhoud

Illegale jachthutten en kadavers in Heerlen

Nieuws: 22 september 2021
Jacht

Animal Rights heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de burgemeester van de gemeente Heerlen. De organisatie heeft geconstateerd dat het Natura 2000-gebied Imstenraderbos, in de buurt van Benzenrade, vol staat met illegale jachthutten en andere bouwwerken. Al eerder werden in dit gebied een groot aantal stoffelijke, gedumpte overschotten aangetroffen van onder andere vos, ree en wild zwijn.

Campagneleider Jessica Smit: “Wij hebben de burgemeester verzocht om de jachthutten, stoelen en andere bouwwerken af te breken. Het bos, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland, is het leefgebied van een groot aantal wilde dieren. Deze dieren worden vanuit illegale bouwwerken doodgeschoten.”

Deze dieren worden vanuit illegale bouwwerken doodgeschoten.

Jessica Smit, Animal Rights

JACHTVERBOD EN MISSTANDEN

Vorig jaar werd bekend dat de gemeente Heerlen geen jacht meer toestaat op percelen van de gemeente.1 In 2021 zijn er diverse meldingen gedaan bij opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten. Er zouden jachttaferelen plaatsvinden in het Heerlense buitengebied Benzenrade, terwijl juist specifiek in dit gebied de jacht niet langer is toegestaan.2

De Partij voor de Dieren Heerlen én Limburg stelden al eerder politieke vragen over gedumpte kadavers van verschillende diersoorten, lokvoer in beschermde natuurgebieden, wildcamera’s, illegale jachthutten en misstanden.1

Lees ook: rechtszaak jachthutten Reeuwijk gewonnen.

Wij vertrouwen erop dat de gemeente zal overgaan tot handhaven. Zo niet, dan stappen we naar de rechter.

Jessica Smit, Animal Rights

ILLEGALE JACHTHUTTEN

De aangetroffen bouwwerken zijn illegaal, omdat deze zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd en omdat het verboden is om een bouwwerk dat zonder omgevingsvergunning is gebouwd, in stand te laten. Smit: “De bouwwerken zijn, behalve een directe dreiging voor het leven van door de wet beschermde wilde dieren, ook een bedreiging voor de kwaliteit van de habitat waarin deze wilde dieren leven.”

Animal Rights heeft de burgemeester en wethouders van Heerlen verzocht om handhavend op te treden en de bouwwerken te verwijderen. Smit: "De overheid heeft een 'beginselplicht tot handhaven' als er overtredingen worden geconstateerd. Wij vertrouwen erop dat de gemeente zal overgaan tot handhaven. Zo niet, dan stappen we naar de rechter.”