Main content

Inhoud

Hunt saboteurs dwarsbomen jachtpartijen

Nieuws: 8 augustus 2018
Jacht

De hunt saboteurs van Animal Rights wisten afgelopen twee weekenden verschillende jachtpartijen te dwarsbomen. In de Hoeksche Waard worden jaarlijks tienduizenden wilde dieren gedood. Het gaat om verschillende soorten vogels, zoals ganzen, eenden, duiven, knobbelzwanen, fazanten, kraaien en roeken, maar óók konijnen, vossen, hazen, reeën en herten. Sinds 2015 zetten wij ons in voor het grootste slachtoffer van de jacht: de gans.

Het afschieten van tienduizende weerloze dieren, zonder te werken aan een duurzame en diervriendelijke oplossing, is onacceptabel.

Jessica Smit, Animal Rights

Mechanische lokgeluiden om ganzen te lokken

Vroeg in de ochtend vonden de activisten de jagers in het veld: ze gebruikten mechanische lokgeluiden en lokstallen om de overvliegende ganzen hun kant op te lokken. Bij het gebruik van een lokstal worden groepen plastic ganzen neergezet in het veld. De plastic lokganzen moeten veiligheid en voedsel suggereren. De mechanische lokgeluiden zorgen er voor dat de ganzen naar het betreffende veld worden gelokt. Zodra de overvliegende dieren dichtbij genoeg zijn, worden ze neergeschoten.

In Zuid-Holland mogen grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen gelokt worden met lokvogels (ook levende vogels), lokfluiten, lokvoer, mechanische en elektronische lokinstrumenten en geluidsnabootsingen. Daarnaast mogen bij het doden van ganzen ook slag-, snij- en steekwapens worden gebruikt. Caring Vets zegt over het gebruik van deze middelen: "‘Het doden van gewonde grote vogels met slag- snij- of steekwapens is een zeer ernstige en onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn, dat gepaard gaat met een pijnlijk onnodig langzaam lijden bij het volle bewustzijn waarbij bewustzijnsverlies of de dood niet direct intreden."

Drie weken geleden filmden de activisten in Zuid-Holland hoe levende lokganzen lokganzen werden ingezet tijdens de jacht. Levende dieren worden ingezet als instrument om hun wilde soortgenoten te lokken en te doden: barbaars en onacceptabel.

Jagers druipen af

Zodra een jachtpartij is gesignaleerd, stellen de activisten zich op op de openbare weg om de jachtpartij te stoppen. Overvliegende ganzen worden gewaarschuwd met toeters. De jachtliefhebbers stellen het niet op prijs wanneer er een camera op hen wordt gericht. In de meeste gevallen ruimen ze hun spullen op. Dat gebeurde de afgelopen twee weekenden ook: in totaal werden drie jachtpartijen verstoord.

In 2016 werden maar liefst 160.000 wilde dieren gedood in Zuid-Holland. De afschotcijfers van 2017 zijn nog niet gepubliceerd.

Ganzenjacht in Zuid-Holland

Vanaf maart tot eind oktober mogen jagers in Zuid-Holland ongestraft 85.000 ganzen doodschieten. Er is nu een populatie van ongeveer 140.000 ganzen en deze moet volgens de provincie flink gereduceerd worden.

De hunt saboteurs hebben al verschillende schokkende jachttaferelen op camera vastgelegd. "De jacht op ganzen brengt onvoorstelbaar dierenleed met zich mee," aldus Smit. "Zo troffen we dieren aan die minuten lang aangeschoten en gewond in het veld lagen.”

Kies voor een duurzaam en diervriendelijk alternatief

De meeste ganzensoorten komen van nature al voor in Nederland. Animal Rights ontkent niet dat de laatste jaren de populatie ganzen is gegroeid en tevens niet dat zij schade kunnen veroorzaken aan gewassen, maar de huidige ingeslagen weg is een gebed zonder eind. Animal Rights pleit voor een andere inrichting van het landschap als duurzame en diervriendelijke oplossing. Met behulp van de juiste landinrichting, in combinatie met alternatieve methoden, kan het gedrag van ganzen worden gestuurd en daarmee overlast worden voorkomen.

Stop jacht met levende lokdieren Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer