Main content

Inhoud

Hoop voor olifant Buba?

Nieuws: 7 juni 2020
Animal Rights

Dankzij de lakse houding van de Nederlandse overheid, sleept circus Freiwald nog steeds Afrikaanse olifant Buba met zich mee als een wandelend reclamebord.

In januari riepen diverse dierenrechtenorganisaties minister Schouten in een brief op om Buba te helpen met een verhuizing naar Elephant Haven in Frankrijk. Deze nieuwe olifantenopvang had de minister reeds op de hoogte gesteld bereid en in staat te zijn om olifant Buba op te vangen.

Midden april bleek het circus met Buba gestrand te zijn op een veldje in het Noord-Limburgse Beringe dat is omgetoverd tot een tentenkamp/trailerpark. Vanwege corona waren circusshows net als andere evenementen voorlopig afgelast.

Opnieuw bedelen de eigenaren om voedsel voor de dieren - naast Buba, onder andere een zebra, lama’s, kamelen, paarden, pony’s, ganzen en honden - en geld, terwijl Buba, eenzaam en alleen, staat opgesloten binnen een schrikdraad omheining, waardoor zij nauwelijks bewegingsruimte heeft, geen schaduw en geen gezelschap. Animal Rights fotografeerde Buba in Beringe. De Partij voor de Dieren stelde Kamervragen.

Eind mei controleerde Animal Rights opnieuw waar Buba zich bevond: nog steeds op dat veldje in Beringe. Sinds 15 september 2015 is het al verboden om als circus rond te reizen met wilde (zoog)dieren of hen kunstjes te laten vertonen. Al die tijd heeft Freiwald al een ontheffing voor Buba. De meest recente ontheffing loopt op 30 juni af. Op 2 juni beantwoorde minister Schouten dan eindelijk de Kamervragen. 1

Ze geeft aan dat conform de huidige ontheffing het circus de olifant moet herplaatsen voor 30 juni 2020. De minister faciliteert de zoektocht van het circus naar een geschikte opvanglocatie en verwacht dat er op 30 juni zicht is op een geschikte opvanglocatie en de olifant later deze zomer kan verhuizen.

Er zijn momenteel drie mogelijke opvanglocaties in kaart gebracht. Alle mogelijke opvanglocaties zijn nog in ontwikkeling. Eerder dit jaar heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het ministerie en één van deze opvanglocaties. Het gaat hierbij om Elephant Haven in Frankrijk, waarmee Animal Rights ook contact heeft.

Opmerkelijk is dat 'experts' van Nederlandse dierentuinen namens de minister de opvanglocaties gaan beoordelen. "Het lijkt ons vreemd," zegt Animal Rights directeur Susan Hartland, "dat diegene die blijkbaar niet in staat zijn in te zien dat olifanten niet thuis horen in dierentuinen, nu mogen mee beslissen of de 'sanctuaries' wel geschikt voor Buba zijn."

Schouten: “Alle inzet is erop gericht de olifant deze zomer naar een geschikte opvanglocatie te verplaatsten. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet lukken voordat de huidige ontheffing op 30 juni afloopt. Wel verwacht ik voor 30 juni een geschikte opvanglocatie te hebben gevonden.

Het circus zal dan, conform mijn antwoord van 19 november 2019 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 766) op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD), een tijdelijke ontheffing voor de olifant krijgen. Ik informeer uw Kamer wanneer er een geschikte opvanglocatie voor de olifant gevonden is.”

Animal Rights zal de zaak op de voet blijven volgen.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer