Main content

Inhoud

Historische overwinning voor zieke varkens op transport: NVWA dierenartsen hebben onjuist gehandeld

Nieuws: 4 juni 2021
Slacht

Na bijna 2 jaar is er eindelijk uitsluitsel over de zieke varkens die onterecht op transport zijn gezet naar België. Het Veterinair Beroepscollege heeft alle door ons ingediende klachten tegen de dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gegrond verklaard. Kristel Grond, campagneleider Stop de slacht en Marco van Duijn, Utopie advocaten reageren uitermate tevreden: "Dit is een historische overwinning! Het is de eerste keer dat het Veterinair Beroepscollege zich uitspreekt over NVWA dierenartsen."

Lees ook: Animal Rights daagt NVWA dierenartsen voor Veterinair Tuchtcollege.

Dit is een historische overwinning! Het is de eerste keer dat het Veterinair Beroepscollege zich uitspreekt over NVWA dierenartsen.

Animal Rights en Utopie Advocaten

Zwaardere maatregelen waren passend

Er is met deze uitspraak vastgesteld dat de NVWA dierenartsen bij 5 transporten de Wet dieren en de Transportverordening hebben overtreden. De dierenartsen vertelden dat ze slechts de werkinstructies volgden, waaruit geconcludeerd kan worden dat dit dus al jaren aan de gang is. Grond: "Als Animal Rights geen onderzoek had verricht dan hadden we niet geweten dat de NVWA systematisch steken laat vallen en kwamen ze hier gewoon mee weg."

Het Veterinair Beroepscollege geeft verder aan dat eigenlijk zwaardere maatregelen passend waren maar diverse redenen, waaronder signaalfunctie en veranderde praktijk van 2 dierenartsen, maken dat men slechts een waarschuwing opgelegd krijgt. Van Duin: "De uitspraak is helder, maar wij zijn hiermee op het topje van de ijsberg gestuit. Het zijn immers werkinstructies die sinds jaar en dag gelden voor NVWA dierenartsen en die hun aansporen om een oogje dicht te knijpen."

Lees ook: In beroep tegen NVWA dierenartsen.

Het is ons nooit te doen geweest om de persoon achter de dierenarts, maar om te laten zien dat de NVWA grote steken laat vallen. Het Veterinair Beroepscollege beaamt dat nu dan ook.

Animal Rights

Geen verder hoger beroep mogelijk

Het Veterinair Beroepscollege is het hoogste orgaan in deze kwestie. De NVWA kan dan ook niet meer in beroep tegen deze uitspraak. Grond: "De werkinstructies zouden in de loop der tijd zijn aangepast, maar uit de vele recente 'incidenten' blijkt dat de instructies nog steeds tekort schieten. Met deze uitspraak kunnen wij de misstanden bij het vervoeren van dieren gerichter aanpakken en voorkomen dat de NVWA zich boven de wet verheven voelt."

Informatieverzoek

In 2019 diende Animal Rights een informatieverzoek in bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in België. In de ontvangen stukken over Belgische slachthuizen vonden wij 5 gevallen waarin inspecteurs van de NVWA in Nederland varkens goedkeurden voor internationaal transport. Bij aankomst beoordeelden Belgische collega’s van het FAVV de varkens als “niet-transportwaardig”. Grond: "Het is ons nooit te doen geweest om de persoon achter de dierenarts, maar om te laten zien dat de NVWA grote steken laat vallen. Het Veterinair Beroepscollege beaamt dat nu dan ook."

De uitspraak is helder, maar wij zijn hiermee op het topje van de ijsberg gestuit. Het zijn immers werkinstructies die sinds jaar en dag gelden voor NVWA dierenartsen en die hun aansporen om een oogje dicht te knijpen.

Utopie Advocaten

Animal Rights uitermate tevreden over uitspraak

Eerder verklaarde het Veterinair Tuchtcollege de klachten van Animal Rights nog niet-ontvankelijk. Grond: "Zij waren van mening dat wij geen belanghebbende partij waren. Dit deed ons besluiten om in beroep te gaan. Het Veterinair Beroepscollege oordeelde daarop dat wij wel degelijk belanghebbende zijn." Op 30 april 2021 werden de klachten alsnog inhoudelijk behandeld.

Tijdens deze zitting wilde de advocate het Veterinair Beroepscollege graag laten geloven dat er een grote wisseltruc onderweg plaats vond en dat België de situatie aan zichzelf te wijten had: “Duitsland wil altijd onze beste varkens, België wilt altijd onze slechtste.” Het Beroepscollege liet weten over de wisseltruc dat de transporttijd beperkt is en dat gegoochel met dieren niet aannemelijk is. Ook kunnen de door de FAVV geconstateerde gebreken niet pas tijdens het transport zijn ontstaan.

Grond: "Het is waanzin dat als een land transport-onwaardige dieren zou willen dat de NVWA daar in mee gaat. We zijn erg blij om te zien dat ook het Veterinair Beroepscollege niet mee ging in de alternatieve verklaringen. De uitspraak geeft een duidelijk signaal af."

Lange adem

De juridische weg bewandelen vergt een lange adem, maar de minimale wetten die er zijn om dieren te beschermen moeten nageleefd worden. Met procedures roepen we overtreders tot de verantwoording en proberen we het onrechtvaardig systeem fundamenteel te veranderen. Jij kan ons helpen rechtszaken als deze te bekostigen, door te doneren aan onze crowdfunding.