Main content

Inhoud

In beroep tegen zieke varkens op transport!

Nieuws: 4 mei 2021
Slacht

Varkens die onder goedkeuring van de NVWA op transport zijn gezet, werden bij Belgische slachthuizen afgekeurd. Animal Rights heeft een klacht ingediend tegen de betrokken dierenartsen van de NVWA. Afgelopen vrijdag was er een zitting bij het Veterinair Beroepscollege. Kristel Grond, campagnemedewerker: “Wij willen weten hoe het kan dat ernstig zieke en gewonde dieren zomaar op transport zijn gezet en waarom niemand hier verantwoording voor af legt. Zelfs de minimale regels voor dierenwelzijn worden niet nageleefd. Dit is echt schandalig.”

Lees ook: handhaving tegen varkensexporteurs.

Ernstig zieke dieren gaan op transport en niemand legt hier verantwoording voor af. Zelfs de minimale regels voor dierenwelzijn worden niet nageleefd. Schandalig!

Kristel Grond, Animal Rights

Informatieverzoek

Het begon in 2019 met een informatieverzoek bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in België. In de stukken over Belgische slachthuizen vonden wij 5 gevallen waarin inspecteurs van de NVWA in Nederland varkens goedkeurden voor internationaal transport. Bij aankomst beoordeelden Belgische collega’s van het FAVV de varkens als “niet-transportwaardig” .

Grond: “In sommige gevallen was de helft van de dieren niet geschikt voor transport. Zo schrijft een Belgische dierenarts in 2016 dat van de 21 fokvarkens er 10 niet pijnloos konden lopen.”

Lees de rapportage van RTL Nieuws

Veterinair Beroepscollege

Eerder verklaarde het Veterinair Tuchtcollege de klachten van Animal Rights als niet-ontvankelijk. Zij waren van mening dat wij geen belanghebbende partij waren. Dit deed ons besluiten om in beroep te gaan. Het Veterinair Beroepscollege oordeelde daarop dat wij wel degelijk belanghebbende zijn. Op 30 april werden de klachten inhoudelijk behandeld.

Lees ook: Animal Rights daagt NVWA dierenartsen voor Veterinair Tuchtcollege

De rapporten van de FAVV zijn duidelijk. De varkens waren ziek en niet transportwaardig.

Kristel Grond, Animal Rights

Grote wisseltruc van varkens

Tijdens de zitting is de klacht tegen de NVWA-dierenartsen, die toestemming gaven voor de transporten, alsnog inhoudelijk behandeld. Drie van de vier dierenartsen waren niet aanwezig. De advocate van de dierenartsen vond dat hen niets te verwijten viel. De door de Belgische artsen geconstateerde gebreken zouden na de Nederlandse exportkeuring zijn ontstaan, tijdens het transport. Ook opperde de advocate de mogelijkheid dat na de exportkeuring gezonden varkens waren verwisseld voor zieke varkens. Tenslotte vond ze dat België de situatie aan zichzelf te wijten had: “Duitsland wil altijd onze beste varkens, België wilt altijd onze slechtste.”

Animal Rights gelooft niets van deze alternatieve verklaringen. Grond: “De rapporten van de FAVV zijn duidelijk. De varkens waren ziek en niet transportwaardig.”

De uitspraak wordt over 8 weken verwacht.

FAVV keurt varkens af

De FAVV, de Belgische NVWA, schreef niet mis te verstane rapporten over de misstanden. Over een transport uit Reusel werd gezegd: “Dieren in algemene slechte conditie; cachexie; manke dieren; 3 dieren die niet zelfstandig konden lopen ten gevolge van letsel aan poten; navelabcessen zelfs één tot op de grond; een voetbal-groot abces in de hals. Staartbijters; Deze varkens komen van een Nederlands verzamelcentrum.”

Over een transport vanuit Knegsel schreef men: “Van de 21 reformen fokvarkens waren er 10 die niet in staat zijn pijnloos te kunnen lopen …”

Animal Rights vroeg in deze kwestie de NVWA om de vervoerders te vervolgen. Het is immers verboden om ernstig zieke varkens te vervoeren. De NVWA stelt dat voor het vervolgen te weinig bewijs is. Dat is vreemd, want bij het Beroepscollege wees diezelfde NVWA stellig de vervoerders als schuldige aan.

Update

Het Veterinair Beroepscollege heeft op 4 juni een uitspraak gedaan. Alle klachten worden gegrond verklaard. Dit is een historische overwinning. Lees meer er over: NVWA dierenartsen hebben onjuist gehandeld.