Main content

Inhoud

Ontheffing vossenjacht rammelt aan alle kanten

Nieuws: 1 maart 2017
Jacht

Flevoland - De Provinciale Staten heeft een ontheffing verleend om in een straal van 5 km rond 17 kippenbedrijven 's nachts op vossen te jagen. Gistermiddag werden de bezwaarschriften van Animal Rights en Dierbaar Flevoland tegen deze ontheffing behandeld op het provinciehuis.

Animal Rights-directeur Robert Molenaar: "Tijdens de hoorzitting kwam naar voren dat er nog geen gebruik gemaakt wordt van de ontheffing. Dat is voor ons niet voldoende, we willen dat de gehele ontheffing wordt ingetrokken."

We willen dat de ontheffing wordt ingetrokken.

Robert Molenaar, Animal Rights

Ontheffing rammelt

Bedrijven met vrije uitloopkippen hebben vorig jaar oktober Faunabeheer Flevoland gevraagd om 's nachts met kunstlicht te mogen jagen op vossen.1 De vossen zouden grote schade veroorzaken door kippen aan te vallen. Deze schade is echter niet onderbouwd en op basis van deze veronderstelling is wel de ontheffing verleend.

In de ontheffing staat echter ook dat de kippenbedrijven zorg moeten dragen voor goede afrastering en afsluiting van het nachthok. Uit onderzoek van Dierbaar Flevoland blijkt echter dat bij 12 van de 17 bedrijven aan deze voorwaarden helemaal niet wordt voldaan. 2

Molenaar: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie toestemming geeft om vossen tot op 5 km van deze kippenbedrijven te schieten, terwijl het grootste deel van de bedrijven zelf geen enkele moeite doen om hun kippen te beschermen.”

Willekeur

De ontheffing is bedoeld om schade bij de kippenbedrijven te voorkomen. Echter is het schieten op vossen in een straal van 5 km zeer willekeurig. Er is geen enkel bewijs dat een vos die zich op 5 km afstand van een kippenbedrijf bevindt, daar naartoe op weg is. Toch wordt deze vos preventief doodgeschoten.

Bovendien heeft het schieten op vossen geen enkele zin. Er ontstaat ruimte voor een nieuwe vos in het gebied en deze zal zich ook kunnen richten op de vrije uitloopkippen zolang er geen deugdelijk hekwerk omheen staat.

Lege huls

Volgens afgevaardigden van de Provincie Flevoland is de ontheffing momenteel een lege huls. Er dient nog een werkplan gemaakt te worden die ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Ook tegen deze werkplannen zullen de dierenorganisaties bezwaar indienen. Er wordt momenteel dan ook niet met kunstlicht op de vossen gejaagd.

Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht en kwijnen langzaam weg.

Robert Molenaar, Animal Rights

Dierenleed

In de ontheffing mag er het hele jaar door gejaagd worden, ook op zwangere vossen en vossen met jongen. De jager in kwestie gaf aan dat zij daar als jagers in Flevoland geen gebruik van maken en niet op drachtige dieren en op jongen schieten. De dierenorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat de Provincie Flevoland deze beperkingen niet mee heeft genomen in de verleende ontheffing.

Elk dier is een individu

Animal Rights en Dierbaar Flevoland vinden dat wilde dieren erbij horen in ons land. Dat houdt ook in dat ze een (eigen) plek hebben in het landschap en in principe met rust moeten worden gelaten. De dierenorganisaties pleiten voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren meegenomen wordt.