Main content

Inhoud

Handhavingsverzoek schapenboer: bescherm je dieren

Nieuws: 28 mei 2020
Jacht

Animal Rights heeft vandaag een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA. De dierenrechtenorganisatie wil dat veehouders hun dieren beter gaan beschermen tegen aanvallen van wolven. De NVWA controleert niet actief of schapenhouders in een gebied met wolven de schapen goed beschermen. Daar is een melding voor nodig, zo blijkt uit een Tweet van de organisatie. Campagneleider Jessica Smit: “Die melding is vandaag gedaan en we zullen meldingen blijven doen waar nodig. Iedereen die dieren houdt heeft een wettelijke zorgplicht. Dat geldt ook voor dieren die uiteindelijk door veehouders zelf alsnog aan de slager worden overgeleverd.”

Iedereen die dieren houdt heeft een wettelijke zorgplicht. We zullen meldingen blijven doen waar nodig.

Jessica Smit, Animal Rights

Veehouders moeten maatregelen nemen

De gemoederen in Noord-Brabant lopen flink op door verschillende aanvallen van een wolf. Zo pleit Forum voor Democratie in het provinciehuis van Noord-Brabant voor het opheffen van de beschermde status van de wolf1 en zijn er in de omgeving van Heusden en Vlijmen extra boa’s ingezet. Er wordt gevreesd dat er een illegale jacht gaande is op de wolf die recentelijk tientallen schapen doodde. De boerenbelangenorganisatie LTO pleit voor extra maatregelen en heeft in het verleden meermaals gepleit voor afschot.2

Eén van de getroffen schapenboeren, Jos Verhulst, is woest en weigert maatregelen te nemen die zijn dieren zouden kunnen beschermen.3 Om de schapen te verzamelen zou de boer o.a. vier kilometer moeten lopen. Smit: “Nu breekt mijn klomp. Wie zou er niet vier kilometer lopen om de dieren waar hij zogezegd om geeft te beschermen? Het is te gek voor woorden dat veehouders weigeren hun vee te beschermen, maar tegelijkertijd wel een hoop stampij maken.”

Wettelijke zorgplicht

De algemene huisvestings- en verzorgingsnormen van het Besluit houders van dieren (art. 1.6) stellen dat dieren die buiten lopen beschermd moeten worden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en waar nodig roofdieren. Dat kunnen vossen, marterachtigen, katten of roofvogels zijn, maar geldt net zo goed voor wolven.

Een ieder die dieren houdt heeft een wettelijke zorgplicht. Kippenboeren zijn al langer gewend dat ze hun dieren moeten beschermen tegen predatoren. Zo zette een rechter een streep door het verzoek van 17 kippenboeren in Flevoland om ’s nachts vossen af te schieten. De rechter oordeelde dat boeren eerst moeten investeren in deugdelijke hekken die vossen buiten de verblijven houden.

We zijn niet meer gewend aan de aanwezigheid van wolven, maar de wolf is terug en de wolf is wild. Daar zullen we mee moeten leren leven.

Jessica Smit, Animal Rights

Bescherm je dieren

Animal Rights snapt dat het vinden van opengereten dieren verschrikkelijk is, maar vindt tegelijkertijd dat veehouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is al een aantal jaar bekend dat wolven in Nederland voorkomen, juist bij boerenbelangenbehartiger LTO. Op andere plekken in Nederland en in Duitsland lijken werende middelen, zoals een anderhalve meter hoog stroomhek, goed te werken.1

Animal Rights stelt zich op het standpunt dat wilde dieren erbij horen en hun eigen plek verdienen in ons landschap. Smit: “We zijn niet meer gewend aan de aanwezigheid van wolven, maar de wolf is terug en de wolf is wild. Daar zullen we mee moeten leren leven. Laten we van de gelegenheid gebruik maken door te zoeken naar manieren om vreedzaam te co-existeren en voorkomen dat we terugvallen op de moordpartijen uit het verleden.”

Lees ook: de wolf is geen moordenaar