Main content

Inhoud

Friesland: laat zwanen leven!

Nieuws: 6 maart 2020
Jacht

De provincie Friesland heeft jagers toestemming gegeven om knobbelzwanen in bijna de hele provincie af te schieten, in verband met mogelijke schade aan graslanden en granen.1 De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben samen bezwaar aangetekend. De organisaties: “Deze toestemming rammelt aan alle kanten. Zo mogen er zwanen worden afgeschoten in maanden, waarin de dieren ruien en zich aan de Friese kust ophouden. In deze maanden is al sinds 2013 geen schade gemeld. Zonder aangetoonde schade mogen er volgens de wet geen dieren worden doodgeschoten.”

Als er niemand bezwaar aantekent, worden duizenden dieren zonder protest overgeleverd aan schietgrage jagers.

Jessica Smit, Animal Rights

WETTELIJKE VEREISTEN

In beginsel worden alle inheemse dieren in Nederland door de Wet natuurbescherming beschermd. Zo is het verboden om in het wild levende vogels te vangen of te doden en hun nesten, rustplaatsen of eieren te vernielen, beschadigen of weg te halen. Knobbelzwanen zijn een inheemse diersoort en worden beschermd door deze wet.

Provinciebesturen kunnen een ontheffing verlenen om een uitzondering te maken op deze bescherming. Dit kan alleen als de soort niet in gevaar is (bijvoorbeeld met uitsterven wordt bedreigd), als er geen andere preventieve oplossing te vinden is én als er daadwerkelijk sprake is van belangrijke schade.

Jessica Smit van Animal Rights: “Wij zien dat ontheffingen in Nederland veel te makkelijk worden verleend. Ze worden aangevraagd door jagers die een direct belang hebben bij de jacht en ze worden routinematig door provinciebesturen verleend. Als er niemand bezwaar aantekent, worden duizenden dieren zonder protest overgeleverd aan schietgrage jagers.”

Knobbelzwanen zijn onderdeel van ons landschap en hebben net zoveel recht om hier te leven en niet doodgeschoten te worden als wij.

Jessica Smit, Animal Rights

SCHADE IS NIET AANGETOOND

Knobbelzwanen mogen van het provinciebestuur het hele jaar door, tussen zonsopkomst en zonsondergang, worden doodgeschoten. Een ontheffing kan alleen worden verleend ter voorkoming van belangrijke schade. De provincie heeft deze toestemming verleend, omdat er zogezegd in de hele provincie sprake zou zijn van schade.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “De rechter heeft al eerder geoordeeld dat uit het enkele gegeven dat zowel knobbelzwanen als schadegevoelige gewassen in de hele provincie voorkomen, niet de conclusie kan worden getrokken dat belangrijke schade zich in de hele provincie voordoet. Er moet per geval, bijvoorbeeld per bedrijf, worden aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade én dat preventieve maatregelen niet mogelijk zijn.”

LAAT ZWANEN LEVEN

Knobbelzwanen zijn grote dieren die bijna nooit in één keer dood worden geschoten. Iedereen kent de beelden van half aangeschoten zwanen in Zuid-Holland die een vreselijke doodsstrijd doormaken.

Beelden uit het Groene Hart van Stichting Dierenradar tonen de lijdensweg van zwanen.

Keer op keer verlenen provinciebesturen ontheffingen die het doden van wilde dieren mogelijk maken. In plaats van het geweer te zien als enige en ultieme oplossing, voor problemen die er misschien helemaal niet zijn, moeten we wilde dieren in Nederland zo veel mogelijk rust en ruimte geven. Jessica Smit van Animal Rights: "Knobbelzwanen zijn onderdeel van ons landschap en hebben net zoveel recht om hier te leven en niet doodgeschoten te worden als wij."

Teken ook voor dierenrechten in de grondwet.