Main content

Inhoud

Europese burgers positief over vestiging wolven

Nieuws: 10 juli 2020
Jacht

In zes Europese landen waar wolven veel voorkomen (Duitsland, Finland, Frankrijk, Spanje en Polen) zijn burgers positief over de (her)vestiging van de wolf. Maar liefst 93% van de mensen vindt dat wolven het recht hebben om in het wild te bestaan. De meerderheid is onder alle omstandigheden tegen het doden van wolven. Het opinieonderzoek is gepubliceerd door de koepelorganisatie Eurogroup for Animals.1 Ook in Nederland is het maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf relatief groot, zo schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.2

Campagneleider Jessica Smit, Animal Rights: “Friesland heeft besloten dat de wolf niet welkom is en ook in andere provincies klinken dergelijke geluiden. De provinciebesturen laten zich voor het karretje van een kleine, maar hard roepende minderheid spannen. Zo blijk uit deze twee onderzoeken. Wolven zijn een internationaal beschermde soort, waarvoor ook Nederland verplichtingen heeft.”

Lees ook: zes vragen en antwoorden over wolven

De wolf hoort hier van oorsprong thuis en dat is nog steeds zo.

Jessica Smit, Animal Rights

EUROPESE BURGERS POSITIEF

Het Europese onderzoek is uitgevoerd door Savanta ComRes. Een bureau gespecialiseerd in onder andere publieke opinie. Het onderzoek is uitgevoerd onder 6,137 Europese burgers uit 6 verschillende lidstaten. De enquête had ten doel de publieke opinie en houding ten opzichte van wolvenbescherming in heel Europa beter te begrijpen.

Resultaten onderzoek

  • Maar liefst 93% van de volwassenen vindt dat dat wolven het recht hebben in het wild te bestaan.
  • 89% is het ermee eens dat wolven net als vossen, herten of hazen tot onze natuurlijke omgeving behoren.
  • In de onderzochte landen is 86% het ermee eens dat wolven moeten worden geaccepteerd.
  • Nationale regeringen en de Europese Unie moeten boeren financieren en uitrusten met de instrumenten om vee te beschermen tegen de aanvallen van wolven, vindt 86% van de ondervraagden.

Klik op deze link voor het volledige rapport.

BESCHERMINGSNIVEAU MOET BLIJVEN

In Nederland zijn steeds meer geluiden tegen de wolf te horen. Zo besloot een kleine meerderheid van Provinciale Staten in Friesland recentelijk dat de wolf niet welkom is en de hele provincie als wolfvrije zone moet worden aangewezen. Jessica Smit: “Er is meer dan genoeg ruimte voor wolven in Nederland, maar dan moet onze overheid zich wel hard maken voor bescherming en voorlichting en niet inspelen op onderbuikgevoelens van een kleine minderheid. De wolf hoort hier van oorsprong thuis en dat is nog steeds zo.”

Animal Rights wil dat het beschermingsniveau van de wolf in stand blijft. Er moet ingezet worden op voorlichting, preventie met vreedzaam samenleven als uitgangspunt. In andere landen zijn wolven al meerdere jaren gevestigd, daar kunnen we van leren. Nu de wolf weer terug is in de lage landen hebben we een nieuwe kans gekregen om samen te leven. Laten we die kans goed benutten.

Lees ook: handhavingsverzoek schapenboer - bescherm je dieren