Main content

Inhoud

Doodslaan haas niet strafbaar geacht, Animal Rights gaat in beroep

Nieuws: 15 augustus 2023
Jacht

In december vorig jaar diende Animal Rights een handhavingsverzoek in bij de provincie Overijssel om handhavend op te treden tegen een drijver die met negen stokslagen een haas doodsloeg. De haas werd met de houten stok geslagen nadat een jager tijdens een drijfjacht op de haas had geschoten, maar deze niet direct dood was. De provincie wees ons handhavingsverzoek af.

Animal Rights ging in bezwaar tegen dit besluit, maar ook dit bezwaar werd afgewezen. Dit betekent dat de provincie nog steeds weigert om handhavend op te treden. Animal Rights gaat in beroep tegen dit besluit.

DOOD DOOR NEGEN STOKSLAGEN

In november 2022 bracht Animal Rights beelden naar buiten van een jager die een aangeschoten haas genadeloos om het leven brengt met wel negen stokslagen. De beelden waren gemaakt in Overijssel, door een oplettende voorbijganger. Animal Rights diende naar aanleiding van de video een handhavingsverzoek in bij de provincie.

In februari dit jaar kreeg Animal Rights bericht dat het verzoek om handhaving is afgewezen. De provincie Overrijssel meende dat er geen sprake is geweest van een overtreding. De argumenten die de provincie gebruikte waren onder andere dat het dier ‘uit zijn lijden werd verlost’ door de stokslagen van de drijver en het wapen niet tijdens maar ná de jacht werd gebruikt. Ook werd er beweerd dat het dier niet uit zijn lijden verlost kon worden met een geweer omdat er dan van te dichtbij geschoten moest worden. Animal Rights tekende bezwaar aan tegen dit besluit.

De haas had in de eerste instantie überhaupt niet beschoten mogen worden, de jacht op dieren is een onnodige en bloeddorstige gebeurtenis. Dat er buiten het leed van het schot om ook nog eens negen stokslagen bovenop dit leed worden gegooid, is zachtgezegd barbaars.

Bekijk de schokkende beelden in dit artikel.

Het signaal wat wordt afgegeven met het besluit van de provincie is alarmerend. Als het niet strafbaar is om een individu met negen stokslagen om het leven te brengen, wat beschouwt men dan wél als strafbaar? Dit besluit getuigt van een gigantische lak aan respect voor een onschuldig slachtoffer

Aysis Plet. campagnecoördinator

GEEN RESPECT VOOR SLACHTOFFER

Enkele weken geleden kreeg Animal Rights te horen dat ons bezwaar tegen het besluit om niet te handhaven is afgewezen en de provincie achter hun argumenten blijft staan. Het doodslaan van een weerloos dier met een stok is volgens de provincie niet strafbaar.

Marco van Duijn, advocaat bij Utopie advocaten, vroeg bij de GS (Gedeputeerde Staten) het controlerapport op van het incident. Naast dat het rapport erg karig oogt, lijkt het er sterk op dat de persoon die het rapport heeft ondertekend nota bene zelf een jager is. Online is er een foto te vinden van de persoon in jachtkleding, poserend met twee jachthonden naast een object dat oogt als een jachttoren.

Aysis Plet, campagnecoördinator: “Het signaal wat wordt afgegeven met het besluit van de provincie is alarmerend. Als het niet strafbaar is om een individu met negen stokslagen om het leven te brengen, wat beschouwt men dan wél als strafbaar? Dit besluit getuigt van een gigantische lak aan respect voor een onschuldig slachtoffer.”

Full size
De persoon die het controlerapport van de GS opstelde en ondertekende

ANIMAL RIGHTS TEKENT BEROEP AAN

Animal Rights tekent beroep aan tegen het besluit om deze harteloze hobbymoordenaar niet te straffen voor deze wandaden. De haas staat samen met een groot aantal andere zoogdieren op de rode lijst van bedreigde zoogdieren. Ondanks dit feit worden er nog altijd ontheffingen verleend om dit dier te doden. Wij zullen ons blijven inzetten voor alle slachtoffers van de jacht en pleiten voor een gehele afschaffing van alle vormen van de jacht in Nederland.