Main content

Inhoud

Haas doodslaan mag van provincie, Animal Rights tekent bezwaar aan

Nieuws: 22 februari 2023
Jacht

Het verzoek van Animal Rights om handhavend op te treden tegen een jager die met negen stokslagen een haas doodt, is afgewezen. De provincie Overijssel meent dat er geen sprake is van een overtreding. Animal Rights gaat bezwaar maken.

Zwakke argumenten

In november 2022 bracht Animal Rights beelden naar buiten van een jager die een aangeschoten haas met negen stokslagen om het leven brengt. De beelden waren gemaakt in Overijssel, door een oplettende voorbijganger. Animal Rights diende naar aanleiding van de video een handhavingsverzoek in bij de provincie.

Deze week ontving Animal Rights het definitieve besluit. De provincie Overijssel liet weten het handhavingsverzoek af te wijzen. Hier werden drie argumenten voor gegeven.

De eerste twee argumenten betreffen het wapen waarmee het dier is gedood. Een jager is wettelijk verplicht om een dier dat nog leeft nadat het geschoten is, uit het lijden te verlossen. Volgens de provincie was dat in dit geval niet mogelijk met het geweer, omdat het dier dan van 'te dicht bij' geschoten zou moeten worden. Dit zou gevaarlijk kunnen zijn. Daarom zou de jager gebruik hebben gemaakt van een slagwapen. Het is weliswaar bij wet verboden om een slagwapen te gebruiken in het kader van de jacht, maar volgens de provincie heeft de jager in kwestie het slagwapen ná de jacht gebruikt en niet tijdens de jacht.

Het derde argument betreft de manier waarop de haas is gedood. De provincie beweert in het ontwerpbesluit, dat enige tijd vóór het definitieve besluit bekend werd gemaakt, dat de jager die op de beelden te zien is 'onervaren' was.

Wat Animal Rights betreft blijft geen van deze argumenten overeind staan. Het is volstrekt onduidelijk waarom het dier niet veilig uit zijn lijden verlost had kunnen worden met het geweer. Bovendien is het gebruik van een slagwapen verboden 'in het kader van de jacht' en dat is nu precies het kader waarin het slagwapen wél gebruikt is. Ten slotte is er geen enkele reden om aan te nemen waarom de jager in kwestie 'onervaren' zou zijn. Daar is geen bewijs voor en het zou bovendien ook niet uit moeten maken. Wie door rood licht rijdt, overtreedt de verkeersregels en krijgt een boete, ook als de bestuurder 'onervaren' is.

Animal Rights tekent bezwaar aan tegen de beslissing van de provincie. Wordt vervolgd!

Help de dieren

Help de dieren met een donatie. Juridische procedures kosten veel tijd en geld. Alleen samen kunnen we ons blijven inzetten voor dierenrechten!

Dierenmishandeling

Campagnecoördinator Anna Krijger reageert: "Het is triest dat de provincie Overijssel deze jager de hand boven het hoofd houdt. We zien duidelijk dat de haas achteloos en wel negen keer met een stok wordt geslagen. Dit heeft niets te maken met 'uit het lijden verlossen'. Dit is dierenmishandeling."

Advocaat Marco van Duijn vult aan: "Bij de plezierjacht mag geen slagwapen worden gebruikt, punt uit. Wie niet weet hoe je een slagwapen moet gebruiken moet bovendien met zijn tengels van zo'n ding afblijven."

Nare beelden

Op de beelden is te zien hoe een aangeschoten haas hevig spartelend in een greppel in een weiland ligt. De jager pakt het dier vast en slaat het vier keer met een stok in de richting van het hoofd. Vervolgens tilt de jager de haas op en begint te lopen. De haas leeft nog steeds en spartelt hevig. Vervolgens slaat de jager de haas nog vijf keer met de stok in de richting van het hoofd. Dan lijkt de haas niet meer te bewegen.

Bekijk de video hieronder.