Main content

Inhoud

Diertransporten gaan ook tijdens hitterecord gewoon door

Nieuws: 25 juli 2019
Slacht

Nooit was het warmer in Nederland dan gisteren. In Eindhoven werd het 39,3 graden en dat betekende een nieuw hitterecord. 25 kilometer verderop in Boxtel werden bij het slachthuis van Vion tot na het middaguur gewoon varkens aangevoerd. Terwijl het KNMI code oranje afgeeft en mensen verkoeling zoeken bij het zwembad gaan de diertransporten gewoon door. “Wat is een hitte protocol waard als er ook rond het middaguur van de warmste dag ooit nog varkens op de weg zitten,” vraagt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen zich af. Animal Rights filmde bij Vion in Boxtel tussen half 12 ’s ochtends en half 1 ’s middags.

Animal Rights filmde gisteren ook bij Vlaamse slachthuizen: VARKENS OVERLEVEN HITTE TRANSPORT NIET

Wat is een hitte protocol waard als er ook rond het middaguur van de warmste dag ooit nog varkens op de weg zitten.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Hitte protocol faalt

Bij 37 graden in de schaduw en meer dan 50 in de zon reden de vrachtwagens, onder toeziend oog van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA, ook na twaalf uur nog gewoon de poort van het varkensslachthuis binnen.

“Het is duidelijk dat het hitteprotocol in zijn huidige vorm niets doet voor de dieren,” zegt Vermeulen. “De afwegingen van veeboeren, transporteurs en slachthuizen zijn van puur economische aard. De sector afspraken hebben gefaald; het is tijd voor de overheid om in te grijpen.”

Boxtel

Op het parkeerterrein van Vion is sinds kort een afdak in aanbouw, maar het was duidelijk te zien aan de open gesperde monden, oppervlakkige ademhaling en het schuim rond de lippen dat de varkens bij aankomst al leden onder de hitte.

Het is duidelijk dat het hitteprotocol in zijn huidige vorm niets doet voor de dieren.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Boetes

Tijdens de hittegolf van een maand geleden deelden controleurs van de NVWA diverse boetes uit aan veetransporteurs die het hitteplan met voeten traden. Dit lijkt geen afschrikkende werking te hebben gehad. Animal Rights is benieuwd of de NVWA ook gisteren handhavend heeft opgetreden.

Animal Rights

Animal Rights wil dat diertransporten op zomerse dagen verboden worden en roept de mensen op om met deze hittegolf ook eens stil te staan bij het leed van de landbouwdieren. We moedigen de mensen aan om te kiezen voor een plantaardige voeding, wat beter is voor de dieren, voor je eigen gezondheid en voor het leefmilieu.

Update

In een Kamerbrief van 4 september 2019 met de titel 'Dierenwelzijn tijdens de hitteperiode', zegt minister Schouten:

"Ook zijn er enkele transporten geweest waarbij er gereden werd boven de afgesproken temperatuur van 35 graden. Het betrof hier zowel binnenlandse als internationale transporten.
[...]
Dit betekent dat de vrijwillige afspraak uit het Nationaal plan om bij 35 graden of meer geen dieren meer te vervoeren niet door iedereen wordt nagekomen. Tevens zijn nog steeds niet alle sectoren bij het Nationaal plan aangesloten. Omdat ik vind dat er bij een temperatuur van 35 graden of meer geen dieren mogen worden vervoerd, zal ik deze grens wettelijk laten vastleggen voor transporten die uitsluitend op Nederlands grondgebied plaatsvinden. Het vastleggen van deze temperatuur neemt niet weg dat dieren alsnog hittestress door de warmte kunnen ervaren bij temperaturen onder de 35 graden. Daarom zal de NVWA blijven controleren op hittestress bij dieren zullen zij ook bij buitentemperaturen onder de 35 graden handhaven, als het dierenwelzijn in het geding is."
1

Mei 2020 is er echter nog steeds geen wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd en stelt de PvdD opnieuw vragen. 2 Pas op 1 juli 2020 is de minister zo ver.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer