Main content

Inhoud

Animal Rights vraagt aandacht voor hittestress bij varkens

Nieuws: 19 juni 2019
Slacht

Afgelopen dinsdag liep de temperatuur in Nederland en België op tot 27 graden in de schaduw. Animal Rights filmde die dag hoe varkens lijden onder deze temperaturen in metalen trailers in de volle zon wachtend voor de slachthuizen van Porc Meat in Zele en Vion in Boxtel.

“Ze hijgen met open mond en het hele lichaam beweegt wanhopig mee op het ritme van de snelle, oppervlakkige ademhaling; ogen zijn vaak bloeddoorlopen, sommige varkens hebben schuim op de lippen, en de gevoelige snuiten zoeken wanhopig naar ieder briesje,“ beschrijft Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout het lot van de varkens.

Zomer betekent leed door hittestress

De zomer komt eraan en dat is slecht nieuws voor de dieren in de vee-industrie, vooral voor de 6 miljoen varkens in Vlaamse fokkerijen en de ruim 12 miljoen in de Nederlandse. Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. 
Bovendien lijden selectief doorgefokte vleesvarkens meer dan hun soortgenoten in het wild. Varkens gebruiken vooral hun neus om overtollige warmte af te dragen aan de omgeving. Echter, het doorfokken voor sneller groeiende en meer biggen producerende varkens heeft geleid tot steeds zwaardere varkens met, in verhouding, kleinere longen én een kortere snuit. 1

Sterfte door hitte is mogelijk

Een varken voelt zich comfortabel tot 18 a 20 graden. Al snel daarboven gaan ze sneller en oppervlakkiger ademen en de hartslag en bloeddruk lopen op. Ook gaan ze bij hitte minder eten en rollen de normaal zindelijke dieren in hun eigen mest ter afkoeling. Uiteindelijk worden ze sloom en lethargisch. De oververhitte dieren worden gevoeliger voor infecties en er komen meer miskramen voor bij zeugen.

Hitte leidt tot stress - al bij een temperatuur van 27°C, zelfs lager als de luchtvochtigheid hoog is - en hittestress kan leiden tot sterfte als gevolg van uitdroging, een verstoorde mineralenbalans, vergiftiging vanuit de darmen of hartstilstand.
 1

De beelden uit Boxtel:

Dubbele moraal

Terwijl in de samenleving een terechte bekommernis leeft om huisdieren die tijdens warme zomerdagen opgesloten zitten, bijvoorbeeld in geparkeerde auto’s of op flatbalkons, worden miljoenen landbouwdieren die lijden in veel te warme en krappe stallen en vrachtwagens vergeten. Animal Rights hekelt deze dubbele moraal en soortdiscriminatie.

"Het is tegenwoordig sociaal volledig geaccepteerd om een autoruit in te tikken om een opgesloten hond te redden van oververhitting," zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. "Hoe kan het dan zijn dat we varkens gevangen zittend in een vrachtwagen bij tropische temperaturen niet mogen bevrijden?"

Animal Rights eist invoering hitteprotocol in Vlaanderen

Animal Rights wil dat diertransporten bij zomerse temperaturen verboden worden, totdat de transitie naar een plantaardig gevoede samenleving voltooid is en deze transporten helemaal verdwijnen. Animal Rights roept minister van dierenwelzijn Ben Weyts op om actie te ondernemen tegen onnodig dierenleed bij de Vlaamse varkens en de andere dieren in de vee-industrie.

Het uiteindelijke doel is om deze industrie volledig te laten verdwijnen. Animal Rights roept iedereen op om te kiezen voor plantaardige alternatieven.


De beelden van vorig jaar uit een varkensschuur in België: