Main content

Inhoud

Buba en Smiley trekken door minister aan het kortste eind

Nieuws: 6 juli 2021
Animal Rights

In 2015 is er een verbod op wilde dieren in het circus ingesteld. De Afrikaanse olifant Buba en zebra Smiley werden door circus Freiwald op basis van tijdelijke ontheffingen nog steeds meegesleept. De laatste tijdelijke ontheffing liep bij aanvang van dit jaar af en op 25 maart maakt minister Schouten bekend dat de 2 dieren met terugwerkende kracht permanent bij het circus mogen verblijven. Animal Rights maakt bezwaar tegen deze beslissing en blijft strijden voor de vrijheid van Buba en Smiley.

Deze beslissing is ontstaan door aangenomen moties vanuit de Tweede Kamer. Kristel Grond, campagneleider: "Het is schandalig! Door ondeskundig onderbouwde moties worden Buba en Smiley het slachtoffer. Hun rechtmatige pensioen bij een gedegen opvang wordt zo ontnomen!"

Het is schandalig! Door ondeskundig onderbouwde moties worden Buba en Smiley het slachtoffer. Hun rechtmatige pensioen bij een gedegen opvang wordt zo ontnomen!

Kristel Grond, Animal Rights

Welzijn Buba en Smiley in het gedrang

De minister motiveert de ontheffing dat het resocialiseren en het verplaatsen van Buba en Smiley niet in het belang van hun welzijn is. Als kanttekening heeft de ontheffing dat de dieren niet mogen worden ingezet voor of verplaatst ten behoeve van optredens, tentoonstellingen of publiekseducatie. Verder moet worden voldaan aan de huisvestingseisen van het Besluit houders van dieren.

Er wordt echter vergeten dat het nog langer meezeulen van de dieren juist voor welzijnsproblemen kan gaan zorgen. Zij zijn volledig gebaat bij een herplaatsing in een natuurlijke omgeving met (op termijn) soortgenoten.

Grond licht toe: "De risico’s voor Buba en Smiley van het in handen zijn van een noodlijdend en gestrand bedrijf achten wij aanzienlijk en verontrustend. Verplaatsing naar een permanente opvang is daarom wel degelijk in het belang van hen. Het is niet zo dat ze losgelaten worden in een kudde en het maar uit moeten zoeken."

Lees ook: demonstratie voor Buba.

Herplaatsing van Buba en Smiley is wel degelijk in het belang van hen. Het is niet zo dat ze losgelaten worden in een kudde en het maar uit moeten zoeken.

Kristel Grond, Animal Rights

Gestrand door corona

Het noodlijdende circus Freiwald staat al voor langere tijd op een kaal veldje in Beringe. Freiwald heeft al meermaals aangegeven financieel niet voor de dieren te kunnen zorgen vanwege de weggevallen inkomsten en is door de gemeente Beringe nu ook gevraagd om te vertrekken.1

Op eerder gemaakte drone beelden is te zien hoe triestig de omgeving is waar Buba en Smiley al sinds april 2020 vertoeven. Grond: "Het ziet er naar uit dat het circus de dieren niet kan bieden wat ze nodig hebben. Het is dan nog meer logisch om ze over te plaatsen naar een opvangcentrum."

Lees ook: Tweede Kamer opgeroepen tot actie.

Deskundige sanctuaries staan klaar om Buba en Smiley op te vangen

De opeenvolgende ontheffingen sinds het verbod op wilde dieren in circussen waren er altijd op gericht om uitstel te verlenen tot Buba en Smiley konden vertrekken naar geschikte opvangcentra. Deze opvangcentra zijn al een tijd beschikbaar. Buba is welkom in Elephant Haven in Frankrijk. Voor Smiley is er plek bij De Zonnegloed in België. Beide locaties zijn eerder door medewerkers van het ministerie als geschikt bestempeld. Grond: "Het ministerie zag de herplaatsing juist als succesvol tegemoet. Het is een schande dat populistisch gedrag van politici boven het welzijn van deze dieren gaat."

Bezwaar gemaakt

Animal Rights en ook de collega's van Bite Back1 hebben officieel bezwaar gemaakt tegen de permanente ontheffing. Grond: "Onze bezwaren liggen nu bij de minister. Indien nodig zullen wij verdere stappen, eventueel in samenwerking met ander organisaties, zetten om de overplaatsing van Buba en Smiley te bewerkstelligen."