Main content

Inhoud

Animal Rights roept de Tweede Kamer op tot actie

Nieuws: 26 oktober 2020
Slacht

In Nederland zijn sinds 2015 alle wilde dieren uit het circus verdwenen. Allen, behalve één: Buba, de Afrikaanse olifant. De olifant mag weliswaar niet meer optreden in de piste, maar zij wordt nog wel ingezet als wandelend reclamebord door circus Freiwald. Minister Schouten geeft ieder half jaar een nieuwe ontheffing af, omdat er ten tijde van het verbod geen opvang was voor Buba. Kristel Grond, campagnemedewerker Animal Rights: “We stuurden de minister een brief en organiseerden een demonstratie, maar reacties blijven uit. We roepen nu de hele Tweede Kamer op om in actie te komen!”

Minister Schouten blijft ijzig stil. We roepen nu de hele Tweede Kamer op om in actie te komen!

Kristel Grond, Animal Rights

Al vanaf april dit jaar is circus Freiwald vanwege de coronacrisis gestrand in Beringe. Al snel bedelden zij om geld en voedsel voor Buba en andere dieren. Animal Rights heeft meermaals met de minister contact gezocht naar aanleiding van de schrijnende omstandigheden waarin Buba leeft. Haar leven is geen leven te noemen. Op een klein kaal veldje staat zij haar dagen te slijten. Met onvoldoende verrijking en symptomen van ondervoeding is dit volgens het circus haar pensioen.

In september maakten wij dronebeelden van Buba.

Demonstratie voor Buba

We stuurden de minister een brief over de huidige leefomstandigheden die voor Buba een vervroegde dood kan betekenen. Op deze brief kwam geen reactie. Haar belofte om voor het einde van de zomer Buba over te plaatsen naar een gedegen opvang werd ook niet nagekomen.

Dit was aanleiding voor Bite Back en Animal Rights om een demonstratie te organiseren op 25 september. Grond: “Het is bijna november en wij willen dat beloftes nu eindelijk nagekomen worden. Daarbij willen wij voorkomen dat het circus met Buba naar het buitenland vertrekt en Buba nooit meer van haar beloofde pensioen mag genieten.”

Lees ook: de brief aan de minister.

Het is bijna november en wij willen dat beloftes nagekomen worden. Daarbij willen wij voorkomen dat het circus met Buba naar het buitenland vertrekt en Buba nooit meer van haar beloofde pensioen mag genieten.

Kristel Grond, Animal Rights

Minister Schouten blijft ijzig stil

Tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 29 september wordt er tussen neus en lippen door aangegeven dat er hard gewerkt wordt aan het vinden van een geschikte opvang voor Buba.1 Minister Schouten: “We hebben gezegd dat we gaan kijken hoe we een goede plek kunnen regelen voor deze olifant. Momenteel wordt daar hard aan gewerkt. Er zijn twee plekken in beeld waar dat zou kunnen, in Frankrijk en in Denemarken.

Met weinig woorden en vooral inhoudsloos wordt er gesproken over Buba. Grond: “Buba is niet meer dan een agendapunt waar, in de ogen van de minister, het liefst zo min mogelijk aandacht aan besteed moet worden”.

Een maand later is er nog steeds geen beslissing genomen. Er is geen duidelijke deadline vanuit de minister gesteld, behalve dat de huidige ontheffing tot het einde van dit jaar loopt.

Tweede Kamerleden ontvangen postkaart

Om er voor te zorgen dat Buba niet alleen als agendapunt wordt gezien en vooral niet in de notulen van een overleg verdwijnt heeft Animal Rights naar alle Tweede Kamer leden een postkaart gestuurd.

Wij roepen de politiek op om haar verantwoordelijkheid te nemen. De tijd voor woorden en deadlines verschuiven is voorbij: het is tijd voor daden! Gun Buba haar pensioen. Geef Buba een veilig thuis!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer