Main content

Inhoud

Onderteken de brandbrief

Geen uitbreiding voor Charles River

Dier­proeven

Brandbrief aan de minister

Let op! De brandbrief is inmiddels overhandigd!

Den Bosch, 18 december 2022

Geachte minister Adema,

Wanneer men dacht dat Charles River Den Bosch onmogelijk nóg meer dierproeven zou kunnen ambiëren, dan is het nu van een koude kermis thuiskomen. Opnieuw schroeft dit dierproefcentrum het aantal dierproeven fors op. Dierproeven zijn niet meer van deze tijd, veroorzaken een negatief effect voor de mens en zijn desastreus voor proefdieren.

Toekenning van de nieuwe projectvergunning d.d. 5 december 2022 met een buitensporig hoog aantal toegekende dierproeven druist daarnaast regelrecht in tegen de motie aangenomen op 7 juni jl. die oproept te stoppen met dierproeven voor veiligheidstesten. Het toekennen van de nieuwe projectvergunning aan Charles River is dan ook een beslissing waarmee dier, mens en Kamer voor de komende vijf jaar opnieuw buitenspel worden gezet door het uitblijven dan adequaat en tijdig beleid. Dit is dan ook de reden dat u deze brandbrief ontvangt, een dringende oproep om de nieuwe projectvergunning van Charles River in te trekken en de opdracht die u en uw ministerie heeft gekregen ten aanzien van het stoppen van dierproeven zo snel mogelijk uit te voeren in plaats van het aantal dierproeven kolossaal te laten groeien.

Ambitie Transitie Proefdiervrije Innovatie

Reeds in 2015 besloot de Kamer tot de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)1, jaren lang blijft het aantal dierproeven echter al hangen rond de 450.0002, een significante daling is ondanks de ambities uitgesproken in de TPI niet van de grond gekomen. In 2022 is er echter een grote hoeveelheid moties3 aangenomen betreffende proefdieren en dierproeven waarmee de Kamer een duidelijk signaal afgeeft: de omschakeling naar proefdiervrij onderzoek moet nú worden versneld. Al deze moties op zichzelf en in totaal betekenen een grote stap voorwaarts, de aangenomen moties moeten nog wel door u worden omgezet in beleid.

Opdracht Kamer genegeerd, explosieve groei dierproeven voor veiligheidstesten

Hetgeen wat nu is gebeurd druist echter regelrecht in tegen de wens van de Kamer: Charles River breidt op haar locatie in Den Bosch namelijk opnieuw het aantal dierproeven fors uit en heeft hiervoor van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), dat onder uw ministerie valt, een vergunning verleend gekregen hiervoor. Nog geen twee jaar geleden is er reeds uitgebreid4 van 265.850 naar 388.150 dierproeven, een stijging van 46%. Nu, nog geen twee jaar later, wordt het aantal dierproeven opnieuw opgehoogd5, namelijk naar 649.495 dierproeven, dit is weer een stijging van 67,5% en ten opzichte van 2020 is dit een stijging van zelfs 144,5%.

Dierproeven hebben een slecht voorspellende waarde6, dit is aangetoond en de Kamer onderschrijft dit middels de aangenomen moties. Hoe langer en hoe meer dierproeven er gedaan worden, hoe meer dieren onnodig ernstig lijden en sterven én hoe langer het duurt dat doorbraken in de (medische) wetenschap plaatsvinden die op mensen van toepassing zijn. Hoe langer en hoe meer uitvoerders van dierproeven blijven uitbreiden, hoe meer de innovatie van dierproefvrije proeven geremd wordt en hoe langer de afbouw van de dierproeven zal gaan duren. Wij zijn er van overtuigd dat u dit ook onwenselijk vindt en dat het niet uw intentie is te handelen tegen de wens van de Kamer in. Wij verzoeken u dan ook dringend om Charles River terug te fluiten door de afgegeven vergunning van het CCD in te trekken en geen nieuwe projectvergunning af te geven waarin toestemming wordt gegeven voor meer dierproeven dan in de voorgaande projectvergunning was toegestaan.

Europese Commissie

Nederland heeft zich toegelegd op een progressieve en ambitieuze houding aangaande dierproeven en de afbouw daarvan. Impliciet komt hier de verplichting uit voort om deze houding ook actief en doelmatig uit te dragen richting de Europese Commissie ten aanzien van het proces van de bevordering van ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Het huidige traject om de veiligheid van chemische stoffen dat afgelegd moet worden om goedkeuring te krijgen voor een alternatief van een dierproef is zeer intensief, tijdrovend, beperkend en duur. Dit proces belemmert de ambitie die wij in Nederland hebben en de aanjagersrol ten aanzien van proefdiervrije innovatie die wij als Nederland onszelf hebben aangemeten.

Wij verzoeken u dan ook dringend om de wens en noodzaak van het versimpelen, bespoedigen en stimuleren van alternatieven voor dierproeven en de goedkeuring daarvan door de Europese Commissie middels een actieve lobby bij de Europese Commissie hoog op de agenda te zetten.

Tevens vragen wij u middels deze lobby ook in te zetten op aanpassing van de regelgeving voor geneesmiddelenontwikkeling. Want zelfs als er genoeg alternatieven bestaan om de werking en veiligheid van geneesmiddelen zonder proefdieren te testen, moeten dierproeven volgens de huidige wetgeving nog steeds plaatsvinden."

Algemene vergunning: CCD kan niet toetsen

De vergunning aan Charles River is een ‘Algemene vergunning’. Dus niet een vergunning is voor één experiment met een x aantal dieren, die vooraf door de CCD kan worden getoetst, maar een totaal van aantallen en soorten dieren die in enigerlei testen gaan worden gebruikt. Probleem daarmee is dat het proefdierbedrijf vrij spel heeft in het doen van bijvoorbeeld huid- en oogtesten met dieren, terwijl daar in principe diervrije onderzoeksmethoden voor zijn. Er kunnen soms uitzonderingen zijn, omdat voor een bepaalde stof de diervrije methode geen eenduidig antwoord geeft.

Het probleem zit hem erin dat bedrijven als Charles River een algemene vergunning krijgen voor de dierproeven die zij in een periode van vijf jaar mogelijk gaan doen. Omdat het bedrijf van te voren niet weet wie de opdrachtgevers zijn, om welke stoffen het gaat en onder welke regelgeving het valt, worden er soms huid- en oogtesten op dieren binnen de algemene vergunning uitgevoerd, maar heeft de CCD niet de mogelijkheid om de verantwoording van die dierproeven vooraf te beoordelen. De vergunninghouder van zo’n algemene vergunning rapporteert jaarlijks over de dierproeven die daadwerkelijk in het voorafgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd, maar dan is het al te laat. In die jaarlijkse rapportage wordt daarnaast niet beschreven waarom er een dierproef is ingezet in plaats van een diervrije methode.

Wij vinden dit onacceptabel. De CCD moet vooraf kunnen beoordelen of er geen diervrije methode voor een bepaalde toxiciteitstest gedaan kan worden en of er dan dus een dierproef voor gedaan zou mogen worden. De Wet op de dierproeven verlangt die beoordeling van de CCD actief en vooraf.

Samengevat

Kortom, wij verzoeken u dringend om werk te maken van de opdracht die u van de Kamer heeft gekregen en die breed gedragen en gesteund wordt onder de bevolking7. Wij verzoeken u dringend om de nieuw afgegeven vergunning van het CCD voor Charles River Laboratories in Den Bosch in te trekken en geen nieuwe projectvergunning af te geven waarin een algemene toestemming wordt gegeven, en al zeker geen toestemming te geven voor meer dierproeven dan in de voorgaande projectvergunning was toegestaan.

Daarnaast verzoeken wij u dringend om actief te lobbyen bij de Europese Commissie voor het toegankelijker en bereikbaarder maken van het verkrijgen van goedkeuring voor proefdiervrije alternatieven voor dierproeven en dit te stimuleren. Wij rekenen op uw integriteit om te handelen naar wens en welzijn van dier, mens, Kamer en bevolking.

Met vriendelijke groet,

Susan Hartland
Directeur Animal Rights

Eileen Samshuijzen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Den Bosch

Paulien Edixhoven
Campagne Dierproeven Animal Rights