Main content

Inhoud

Beslissende dag voor de damherten

Nieuws: 9 november 2021
Jacht

Het afschot van alle damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland ligt sinds februari stil. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit geschorst na een rechtszaak van Animal Rights en Fauna4Life. De provincie Zuid-Holland heeft de opdracht gegeven om alle 39 damherten dood te schieten wegens gevaar voor de verkeersveiligheid en landbouwschade. Vandaag is een beslissende dag, want de dierenbelangenorganisaties staan weer voor de rechter. De organisaties: “Na 20 jaar bestuurlijk stilzitten, vindt de provincie het gerechtvaardigd om alle damherten dood te schieten. Dat kan natuurlijk niet."

Lees ook: rechter wijst verzoek toe - afschot ligt stil

We zijn inmiddels 3 of 4 generaties verder. Deze dieren hebben nooit in gevangenschap geleefd.

Pauline de Jong, Fauna4Life

Twintig jaar damherten

Volgens het provinciebestuur is een aantal damherten zo’n 20 jaar geleden ontsnapt en is hieruit een verwilderde populatie ontstaan. Verwilderde dieren zijn wettelijk gezien niet of minder goed beschermd. De provincie wil de hele groep laten uitroeien. Volgens de organisaties is het helemaal niet zeker dat het hier om ontsnapte en verwilderde dieren gaat. Bovendien is elk wild damhert in Nederland een nakomeling van ooit ontsnapte of uitgezette exemplaren.

“Na 20 jaar moeten de damherten aangemerkt worden als beschermde dieren. Ze wijken wat betreft uiterlijk en gedrag ook niet af van hun wilde soortgenoten. We zijn inmiddels 3 of 4 generaties verder. Deze dieren hebben nooit in gevangenschap geleefd”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

OPMERKELIJKE TELEVISIE-UITZENDING

In september besteedde onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) aandacht aan de damherten in de Hoeksche Waard. Ze kregen een document in handen waaruit blijkt dat jagers in de Hoeksche Waard de damherten zien als inheems. Opmerkelijk, want de provincie blijft volhouden dat het hier om verwilderde dieren gaat. Zo staat in het document dat “… gezonde populaties ree- en damwild in het beheergebied een belangrijke natuurwaarde zijn als inheemse, vrij levende grote hoefdieren.”1

Jessica Smit van Animal Rights: “Het lijkt hier vooral te gaan om een willekeurige, politieke keuze. De provincie zoekt naar een reden om van de damherten af te komen en die heeft men op deze manier gevonden.”

De provincie zoekt naar een reden om van de damherten af te komen en die heeft men op deze manier gevonden.

Jessica Smit, Animal Rights

AFSCHOT IS NIET DIERVRIENDELIJK

De dierenrechtenorganisaties vinden het absurd dat de provincie Zuid-Holland eerst 20 jaar lang geen actie onderneemt en vervolgens besluit dat het hier om ‘verwilderde dieren’ gaat die allemaal de kogel moeten krijgen. Het afschot wordt ook nog eens gepropageerd als ‘de meest diervriendelijke oplossing’.1

De organisaties: “Afschot van gezonde dieren die zich prima handhaven, is onacceptabel en het tegenovergestelde van diervriendelijk. De provincie heeft een bestuurlijke en morele plicht om te kiezen voor de meest ethische en diervriendelijke oplossing als het gaat om landbouwschade of gevaar voor de verkeersveiligheid. Helemaal na 20 jaar niks doen. En die oplossingen zijn er.”