Main content

Inhoud

In beroep tegen afschieten reeën

Nieuws: 31 augustus 2018
Jacht

De provincie Zeeland heeft toestemming gegeven om 350 reeën dood te schieten in het belang van de verkeersveiligheid. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life snappen niks van dit besluit en stappen gezamenlijk naar de rechter. Jessica Smit, Animal Rights: “De provincie ziet geen andere mogelijkheid dan afschot, maar alternatieven om verkeersongelukken te voorkomen worden te weinig onderzocht en toegepast. Er wordt vanuit oude vastgeroeste gewoontes te makkelijk naar het geweer gegrepen, wilde dieren zijn hiervan het slachtoffer.”

Lees ook: wat te doen bij jagers

Wilde dieren horen er bij in ons land. Wij pleiten voor duurzame en diervriendelijke oplossingen.

Jessica Smit, Animal Rights

STEL VERKEERSVEILIGHEID VOOROP

Volgens de provincie Zeeland staat verkeersveiligheid boven de natuur.1 Dan zou zij juist maximaal moeten inzetten op preventieve maatregelen. Uit een studie van de Dierenbescherming naar het reeënbeheer in Nederland blijkt dat het afschieten van reeën niet leidt tot een significante vermindering van het aantal aanrijdingen.

De meest effectieve manieren om aanrijdingen te voorkomen, zijn afrasteringen in combinatie met ecoducten. Deze zijn voor 100% effectief gebleken. De tweede beste optie is het plaatsen van wildwaarschuwingssystemen, deze zijn in 80-90% van de gevallen effectief. Zo blijkt ook uit het Overijsselse wildwaarschuwingssysteem, wat voor 95% minder aanrijden heeft gezorgd.2 Jacht is slechts in 50% van de gevallen effectief in het voorkomen van aanrijdingen.3

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Het verkeer vormt een gevaar voor reeën en niet andersom. Het verlagen van de verkeerssnelheid op wegen met veel aanrijdingen is een effectieve oplossing. De snelheid moet dan natuurlijk ook worden gehandhaafd. Het doden van reeën verhoogt de veiligheid in ieder geval niet.”

LEER SAMENLEVEN

Volgens Animal Rights en Fauna4Life heeft elk individu recht op bestaan. Dat is hun geboorterecht, dit is hun thuis en laatste toevluchtsoord. We willen een einde aan het doden van dieren in het wild en moeten op zoek naar manieren om vreedzaam samen te leven.

Jessica Smit, Animal Rights: “Wilde dieren horen er bij in ons land. Dat houdt in dat ze een eigen plek hebben in het landschap en in principe met rust gelaten moeten worden. Wij pleiten voor duurzame en diervriendelijke oplossingen.”