Main content

Inhoud

Ban de klopjacht op vossen

Nieuws: 27 februari 2017
Jacht

Flevoland – Bij maar liefst 12 van de 17 bedrijven met vrije uitloopkippen ontbreekt goede omheining om vossen te weren. Een degelijk hek is echter wel een belangrijke voorwaarde in de ontheffing om in een straal van 5 km rond de kippenbedrijven 's nachts op vossen te jagen. De eerste en essentiële stap, het nemen van preventieve en diervriendelijke maatregelen, wordt hiermee overgeslagen. Dierenorganisaties Animal Rights en Dierbaar Flevoland zijn dan ook woedend en eisen het intrekken van de ontheffing door Gedeputeerde Staten.

Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht en kwijnen langzaam weg. Dit kan nooit de bedoeling zijn.

Robert Molenaar, Animal Rights

Verstoring van de natuur

In de provincie Flevoland schieten jagers nu al jaarlijks circa 400 vossen dood. Met de nieuwe ontheffing, die geldig is tot eind december 2018, krijgen jagers vergaande bevoegdheden om vossen ook ’s nachts te bejagen. 1 Met behulp van kunstlicht kan in het donker gejaagd worden, omdat vossen vooral in de nachtelijke uren actief zijn. Volgens de dierenorganisaties wordt hierdoor de natuur verstoord. Bovendien is de kans op het verwonden van vossen ‘s nachts groter.

Animal Rights-directeur Robert Molenaar: "Gewonde dieren kunnen verdwijnen in de nacht en kwijnen langzaam weg. Dit kan nooit de bedoeling zijn."

Kapot hek

Uit onderzoek van Dierbaar Flevoland blijkt dat bij 12 van de 17 kippenbedrijven de afrastering, die minimaal 120 cm hoog en minimaal 30 cm ingegraven moet zijn met een maaswijdte van maximaal 7 cm, niet op orde is.1

Volgens Marius Bouscholte, bestuurslid van Dierbaar Flevoland, is een hekwerk met vrijwel 100% bescherming te realiseren. "Het vergt een investering van 30 euro per strekkende meter, inclusief plaatsing. Deze hekwerken vergen nauwelijks onderhoud en worden voor een periode van 25 jaar gegarandeerd."

Molenaar: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie toestemming geeft om vossen tot op 5 km van deze kippenbedrijven te schieten, terwijl het grootste deel van de bedrijven zelf geen enkele moeite doen om hun kippen te beschermen.”

Grootste deel van de bedrijven neemt zelf geen enkele moeite om hun kippen te beschermen.

Robert Molenaar, Animal Rights

Elk dier is een individu

Animal Rights en Dierbaar Flevoland vinden dat wilde dieren erbij horen in ons land. Dat houdt ook in dat ze een (eigen) plek hebben in het landschap en in principe met rust moeten worden gelaten. De dierenorganisaties pleiten voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren meegenomen wordt.

De dierenorganisaties zijn gezamenlijk een petitie gestart met als doel het intrekken van de ontheffing door Gedeputeerde Staten. Zij hebben tevens bezwaar ingediend tegen de ontheffing.